17 August 2018

นับถอยหลัง!ครม.สัญจรโคราช 21-22ส.ค.นี้ ผู้ว่าฯชวน ปชช. เป็นเจ้าภาพที่ดี(ชมคลิป)Post on: Aug 19, 2017
เปิดอ่าน: 214 ครั้ง

ร่วมนับถอยหลัง!ผู้ว่าฯโคราชเรียกประชุมนัดสุดท้ายเตรียมพร้อม รับ นายกตู่ และ ครม.สัญจร 21-22ส.ค.นี้  ยันทุกอย่างพร้อมเต็มที่ ทหาร รปภ.เข้มผ่าน 5 จุดตรวจ ผู้ว่าฯ มั่นใจ ชาวโคราชเป็นเจ้าภาพต้อนรับที่ดี

ประชุมรับ ครม สัญจร6วันนี้ (18ส.ค.) ที่ห้องประชุม หลวงพ่อคูณปริสุทโธชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา   นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เรียกประชุมหน่วยงานตำรวจ   ทหารข้าราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับ  พลเอกประยุทธ์     จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางมากำกับตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่หรือ ครม. สัญจร ระหว่างวันที่ 21- 22 สิงหาคมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมรับ ครม สัญจร-1โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้างานที่ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยไปปฏิบัติทั้งเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะใช้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) รวมถึงจุดที่นายกรัฐมนตรีจะลงพบปะประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวทะเลซึ่งจะมีการแจกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่เกษตรกร  และเดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโนนแดงและอำเภอประทาย   การจัดเตรียมสถานที่พักของคณะรัฐมนตรีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการเตรียมโครงการเสนอแก่คณะรัฐมนตรี ทั้งโครางการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มายังเขื่อนลำตะคองมูลค่า 4,200 ล้านบาท, โครงการยกระดับรถไฟทางคู่ มูลค่า  3,000 ล้านบาท ทั้งที่ อ.เมือง และ อ.สีคิ้ว,โครงการสร้างปอดแห่งใหม่เมืองโคราช มูลค่า 90 ล้านบาท  รวมถึงการผลักดันสายการบินพาณิชย์ การแก้ปัญหาน้ำลำเชียงไกร 400 ล้านบาท และโครงการแก้ ลิงในพื้นที่ อ.ประทายและ อ.โนนแดง เป็นต้น

นายวิเชียร  กล่าวว่า  ขณะนี้ทุกอย่างมีความพร้อมเต็มที่ทุกด้านวันนี้ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัดและนายก อบจ. เข้าหารือถึงประเด็นที่จะพูดคุยในการประชุม กรอ.ร่วมกับนายกรัฐมนตรี โดยจะเน้นแผนพัฒนาภาคอีสานเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสาน

ประชุมรับ ครม สัญจร-2

ประชุมรับ ครม สัญจร-3นอกจากนี้นายวิเชียร  ยังกล่าวอีกว่า ในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและเชื่อว่าชาวโคราชจะช่วยการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความยินดีไม่ก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งใช้กำลังทหารเป็นหลักทั้งการ รปภ.นายกฯ ลงพื้นที่ต่างๆและที่พักซึ่งนายกฯ พักในค่ายสุรนารี โดยหน่วยทหารหลักที่รับผิดชอบคือมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่ 2 กองพลทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบที่ 6 ได้มีการตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีและคณะทุกจุดที่มีการเดินทางไปโดยเฉพาะสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ ครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการอำนวยการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยผู้เข้าไปในพื้นที่จะต้องผ่านการตรวจเข้มทั้งเรื่องของอาวุธและคัดกรองรวม 5 จุดเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบ 100 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ประชุมรับ ครม สัญจร-4

 

ประชุมรับ ครม สัญจร7

ประชุมรับ ครม สัญจร8