17 August 2018

“นายกตู่” นำทีม ครม.สัญจรโคราช พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน-พบปะ ปชช. และเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมPost on: Aug 17, 2017
เปิดอ่าน: 1,581 ครั้ง

เปิดกำหนดการการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ที่โคราช“นายกตู่” นำทีม ครม.สัญจรโคราช  พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์พบปะ ปชช. และเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม

นายกตู่1นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการเตรียมสถานที่และการดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. นี้ว่า ขณะนี้ทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว ทั้งสถานที่ การดูแลความสงบเรียบร้อย

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 จะใช้ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่จัดประชุม พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ก่อน ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 1 นครราชสีมา

จากนั้นจะเดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเดินทางไปเทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อไปมอบเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมารับประทานอาหารกลางวัน พร้อมหารือกับ กรอ. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่ บึงกระโตน อ.ประทาย รับฟังรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครราชสีมา และบ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งซ้ำซาก พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ส่วนวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม จากนั้น จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชน และเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานกองบิน 1 ขึ้นเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ กลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการ ครม สัญจรโคราช-1

กำหนดการ ครม สัญจรโคราช-2

กำหนดการ ครม สัญจรโคราช-3