18 August 2018

ผู้เลี้ยงหมูโคราชบุกยื่นหนังสือค้านนำเข้าเนื้อหมูจากอเมริกาPost on: Sep 15, 2017
เปิดอ่าน: 292 ครั้ง

ผู้เลี้ยงหมูโคราช บุกยื่นหนังสือพาณิชย์จังหวัด คัดค้านการนำเข้าเนื้อหมูและชิ้นส่วน จากอเมริกา เตรียมหารือกำหนดท่าทีชุมนุม 29 ก.ย.นี้

คัดค้านนำเข้าเนื้อสุกร1เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ ( 15 กันยายน) ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นายวรพจน์ สัจจาวัฒนา นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา พร้อมผู้เลี้ยงสุกรกว่า 20 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนจากสหรัฐอเมริกากับนายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

นายวรพจน์ สัจจาวัฒนา  นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้านครราชสีมา  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครราชสีมามีผู้เลี้ยงสุกรทั้งสิ้นกว่า 4 แสนตัว รวมกว่า 100 ราย เป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ  ประมาณ  40 ราย ที่ผ่านมากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ ได้แสดงจุดยืนในการคัดค้าน การนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรอย่างต่อเนื่อง โดยยื่นหนังสือถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่รัฐบาลสหรัฐ ฯ ไม่สนใจใยดีกลับสร้างแรงกดดันรัฐบาลไทย

คัดค้านนำเข้าเนื้อสุกร2ภาพรวมในขณะนี้เศรษฐกิจมีอัตราเติบโตระดับต่ำ ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้นทุกปี ขัดต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หรือ GDP การตัดสินใจของรัฐบาลต้องอยู่บนพื้นฐานหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพิจารณารอบด้าน มิเช่นนั้นจะเป็นการทำลายระบบโครงสร้างเศรษฐกิจหลัก ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความล่มสลายของภาคเกษตรที่เป็นห่วงโซ่ทั้งหมด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ตนในฐานะตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรเมืองโคราช ซึ่งมีจำนวนผลผลิตเกี่ยวกับสุกรมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอคัดค้านการเปิดนำเข้าสินค้าดังกล่าวพร้อมจะเคลื่อนไหวให้ถึงที่สุดและเพิ่อยกระดับให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนกว่ารัฐบาล จะยกเลิกมาตรการดังกล่าว โดยในวันที่ 29 ก.ย.นี้ เครือข่ายสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ จะหารือกันที่กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางในการยกระดับการชุมนุมต่อไป

คัดค้านนำเข้าเนื้อสุกร3

คัดค้านนำเข้าเนื้อสุกร4