18 August 2018

“ไข้หวัดใหญ่” ระบาดหนักอีสานล่างพบผู้ป่วยร่วม 8 ,000 รายตายแล้ว 6 ราย (ชมคลิป)Post on: Aug 29, 2017
เปิดอ่าน: 226 ครั้ง

ไข้หวัดใหญ่ระบาด4จังหวัดอีสานตอนล่างพบผู้ป่วยแล้วเกือบ 8,000 ราย เสียชีวิต 6 ราย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมายืนยันอัตราการระบาดไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เป็นการระบาดตามฤดูกาล ไม่พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับนายแพทย์ที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คแล้ว

DSC_0081

วันนี้ (29 สิงหาคม 2560)ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9นครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ชี้แจงความรุนแรงของการระบาดโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีรายงานตั้งแต่วันที่ 1มกราคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 7,933 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย แยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย 5,048 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย, ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 1,014 ราย, บุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 1,246 ราย และสุรินทร์ พบผู้ป่วย 625 ราย ซึ่งเมื่อเทียบกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่า อัตราการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเมื่อช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างพบผู้ป่วยรวม 7,919 ราย เสียชีวิต 6 ราย แยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย 5,146 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย, ชัยภูมิ พบผู้ป่วย 1,094 ราย, บุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 1,186 ราย และสุรินทร์ พบผู้ป่วย 493 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้จำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และยังเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่สายพันธุ์เดิม ยังไม่มีรายงานการพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด โดยกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็คือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไปยังสถานพยาบาลทุกแห่งแล้ว ส่วนการที่มีกระแสข่าวว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการนั้นก็ขอชี้แจงว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นั้นได้ดำเนินการฉีดให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงไปครบหมดแล้ว อาทิ เด็กเล็ก คนสูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ยังมีเตรียมวัคซีนอีกส่วนหนึ่งสำหรับฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุข และบุคคลกลุ่มเสี่ยงเมื่อเกิดมีการระบาดของโรคในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ต้องขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ส่วนกรณีที่ นายแพทย์จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้โพสต์เฟซบุ๊คระบุสถานการณ์การระบาดของโรคไหวัดใหญ่ที่รุนแรงอย่างมากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ประสานข้อมูลไปยังนายแพทย์ท่านดังกล่าวแล้ว ซึ่งในแง่ของแพทย์ผู้ให้บริการรักษาคนไข้ก็อาจมองว่าคนไข้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่มีจำนวนมาก แต่หากเมื่อตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงก็จะพบว่าอัตราการป่วย  อัตราการเสียชีวิต และการระบาดของโรคก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาเลย และผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่เสียชีวิตในปีนี้ส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ