16 July 2018

พสกนิกรชาวโคราชร่วมประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองPost on: Dec 19, 2017
เปิดอ่าน: 204 ครั้ง

 

รื้อพระเมรุมาศ5ชาวโคราชทุกหมู่เหล่าพร้อมใจประกอบพิธีรื้อถอนการเก็บรักษาทรัพย์สินจากการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดนครราชสีมานำไปถวายวัดพายัพพระอารมหลวงกลางเมือง

รื้อพระเมรุมาศ6 รื้อพระเมรุมาศ7วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2560 ) เวลา 10.09 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไปประกอบพิธีการรื้อถอน และการเก็บรักษาทรัพย์สินจากการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครราชสีมา และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง โดยมีพลตำรวจตรีวัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีสำคัญ โดยให้ทางโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา นำพระนพปฎลสุวรรณฉัตร 9 ชั้น พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ไปประดิษฐานตั้งแสดงไว้ โดยการถูกรื้อถอนแล้วนำไปถวายวัด เพื่อเป็นพระราชกุศล พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ พระอารามหลวงวัดพายับวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รื้อพระเมรุมาศ1

รื้อพระเมรุมาศ2ทั้งนี้เพื่อนำไปตั้งแสดงไว้ให้ประชาชน สาธุชนได้สักการะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าในเรื่องสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมพระเมรุมาศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบเกี่ยวกับพระราชประวัติความเป็นมาเป็นไป อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญกับงานสถาปัตยกรรมไทย และงานช่างศิลป์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างมาก

รื้อพระเมรุมาศ3

รื้อพระเมรุมาศ4