17 August 2018

“New Gen Airways” ฟื้นสนามบินร้างโคราช เปิดบิน 2 เส้นทาง ธ.ค.นี้แน่Post on: Oct 11, 2017
เปิดอ่าน: 416 ครั้ง

 

New Gen Airways”  ฮึดสู้  เปิดสายการบินพาณิชย์ลบภาพสนามบินร้างมานาน  จัดเต็มโบอิ้ง737 เหิรฟ้า2 เส้นทาง โคราช-เชียงใหม่   โคราช-ภูเก็ต เริ่ม 3 ธ.ค.นี้แน่ ยันค่าโดยสารไม่เกิน 1,500 บาท

เจนแอร์เวย์1เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการเปิดสายการบิน “New Gen Airways” เชื่อมภูมิภาคระหว่าง นครราชสีมา-เชียงใหม่ และนครราชสีมา – ภูเก็ต ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์  โดยมีนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา , นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ และนายประวัติ ด้วงกันยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา ร่วมในการแถลงข่าวร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาหรือสนามบินนครราชสีมา(สนามบินหนองเต็ง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ภายหลังจากที่ได้มีการประสานงานจนสามารถผลักดันเปิดสายการบินได้ในที่สุด หลังจากท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา หรือสนามบินหนองเต็ง ต้องว่างเว้นจากสายการบินพาณิชย์มานานกว่า 2 ปี จนในที่สุดสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส ยืนยันประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดเส้นทางการบิน นครราชสีมา-เชียงใหม่ และนครราชสีมา-ภูเก็ต มั่นใจเปิดให้บริการผู้โดยสารในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นปฐมฤกษ์

เจนแอร์เวย์2โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันหารือกับนายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด ในการเปิดสายการบินที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นทางการ ก่อนการแถลงข่าว มีภาคเอกชนรายใหญ่ อาทิ นายปรีชา ลิ้มอั่ว ตัวแทนศูนย์การเดอะมอลล์ , นายเสฏฐวุฒิ  ทัตสุระ ตัวแทนห้างสรรพสิค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา และนางปพิชญา ณ นครพนม ตัวแทนศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 เป็นต้น

ทั้งนี้นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ กล่าวว่า สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ ได้ศึกษาเส้นทางการบินที่จังหวัดนครราชสีมา เรามองเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพ และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งชาวโคราชได้ให้โอกาสสายการบินนิวเจนของเราและโอกาสนี้ก็อยากให้บริการเส้นทางภายในประเทศเป็นจังหวัดแรกที่ได้ทำการบิน โดยเราจะเริมทำการบินระหว่างภูมิภาค 2 เส้นทางแรกเบื้องต้นคือ นครราชสีมา-เชียงใหม่ กับนครราชสีมา-ภูเก็ต จะเริมทำการบินในวันที่ 3 ธันวาคม 2560แน่นอน ส่วนตารางเวลาบินที่ต้องมีการสลับเวลาด้วย โดยเวลาเบื้องต้น นครราชสีมา-เชียงใหม่จะออกเวลา 09.00 น.ถึงเชียงใหม่ประมาณ 10.00 น.เศษ แล้วบินกลับนครราชสีมาจะมาถึงประมาณ 12.00 น.เศษ ส่วนสายนครราชสีมา-ภูเก็ตออกเวลา 15.00 น. จะไปถึงประมาณ 16.00 น.เศษ และออกจากภูเก็ต 17.00 น.มาถึงนครราชสีมาถึงเวลา18.45 น. ส่วนความเป็นไปได้ในอนาคตอาจะเปิดสายนครราชสีมา-หาดใหญ่ หรือนครราชสีมา-กรุงเทพฯต่อไป โดยนิวเจน แอร์เวย์มีฝูงบินทั้งหมด 12 ลำชนิดโบอิ้งทั้งหมด คือ โบอิ้ง 737-400 จำนวนที่นั่ง 168 ที่นั่งเป็นชั้นประหยัดทั้งหมด และโบอิ้ง 737-800 ที่นั่ง 189 ที่นั่ง ซึ่งเบื้องต้นอาจจะใช้เครื่องโบอิ้ง 737-800 เพื่อให้ความสะดวกสบาย

เจนแอร์เวย์3สำหรับท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือสนามบินหนองเต็ง  เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งเดียวของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2537 สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี งบประมาณการก่อสร้างกว่า 470 ล้านบาท มีรันเวย์ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100เมตร สามารถรองรับเครื่องบินระหว่างประเทศได้ โดยก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานนครราชสีมาได้เปิดให้บริการในเส้นทางการบินกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีหลายสายการบินเคยมาเปิดให้บริการ แต่ประสบกับปัญหาขาดทุน ไม่มีผู้โดยสารใช้บริการ จนต้องยกเลิกเส้นทางการบิน กลายเป็นสนามร้างสายการบินพาณิชย์มาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

เจนแอร์เวย์4

เจนแอร์เวย์5