17 August 2018

อีสานพร้อมรับมือวิกฤติ! โคราชจัดใหญ่ “รวมพลคนกู้ภัยนครชัยบุรินทร์” ฝึกคนให้แกร่งเผชิญภัยพิบัติทุกรูปแบบ (มีคลิป)Post on: Mar 15, 2018
เปิดอ่าน: 233 ครั้ง

 

เตรียมพร้อมรับภาวะวิกฤติ! โคราชจัดงาน “รวมพล คนกู้ภัย นครชัยบุรินทร์”   น้อมนำหลักการทรงงานในหลวง ร.9  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้านผู้ว่าฯ ชี้ภัยพิบัติทวีความรุนแรงต่อเนื่อง คนกู้ภัยเป็นกำลังสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชน เน้นการรับวิกฤติน้ำท่วมเพื่อนำมาใช้งานได้จริงทั้งในเขตเมืองและพื้นที่โดยรอบที่โคราชเผชิญทุกปี

รวมพลคนกู้ภัย6วันนี้ ( 15 มี.ค.) ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2561 “ โดยมี นาย ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิการบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นาง ปิยะฉัตร อินทรสว่าง  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา   พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวได้น้อมนำหลักการทรงงานใน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  คือเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักในการดำเนินโครงการ  รวมพลคนกู้ภัย  เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับเครือข่ายต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็น  สร้างความร่วมมือในการทำงานในระดับพื้นที่เดียวกัน   รวมทั้งในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์  รวมถึงนำนโยบายรัฐบาล “ ประชารัฐ “ มาขับเคลื่อนในพื้นที่  สร้างความรักความสามัคคีพัฒนาทักษะความสามารถ   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบ  รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงสุด

รวมพลคนกู้ภัย รวมพลคนกู้ภัย2 นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า    เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการช่วยเหลือประชาชนจากภัยวิบัติต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม วาตภัย ต่างๆ ล้วนต้องอาศัยอาสาสมัครเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจุดเกิดเหตุ หากได้ทำการซักซ้อมทำความเข้าใจกัน การปฏิบัติงานในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ก็จะราบรื่นบรรทุกเป้าหมายได้

รวมพลคนกู้ภัย1สำหรับปีนี้ ตนได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปี  ไม่เฉพาะในเขตตัวเมืองเท่านั้น แต่พื้นที่โดยรอบเขตเมืองก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน หากมีการซักซ้อม ทำความเข้าใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขั้นก็จะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จ บรรทุกเป้าหมาย วางแผนการการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยหรือสั้นที่สุด โดยในปีนี้จะมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในงานกู้ภัยเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการช่วยชีวิตประชาชน เช่น โดรน ชุดผจญเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เป็นต้น

รวมพลคนกู้ภัย3 รวมพลคนกู้ภัย4 รวมพลคนกู้ภัย5 รวมพลคนกู้ภัย7 รวมพลคนกู้ภัย8