20 June 2018

วันของผู้หญิง! แม่หญิงชาวโคราชพร้อมใจนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น รณรงค์อนุักษ์สวมใส่ผ้าไทย เนื่องในวันสตรีสากลPost on: Mar 9, 2018
เปิดอ่าน: 154 ครั้ง

 

ผ้าไทยฟีเวอร์! แม่หญิงชาวโคราชพร้อมใจนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น หนุนอนุักษ์สวมใส่ผ้าไทย เนื่องในวันสตรีสากล 2561

วันสตรีสากล6

วันสตรีสากล5 วันนี้(มี.ค. 2561) ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล  โดยมีนางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกสมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นำกลุ่มสตรีเข้าร่วม

โดยกลุ่มสตรีได้ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยถือป้ายเดินเป็นขบวนเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช และขบวนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเกชน รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,000 คน  เนื่องจากในวันที่ 8มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นที่สตรีได้แสดงให้เห็นถึงพลังงานที่จะปกป้องสิทธิความเป็นสตรี ให้ได้รับความเสมอภาคและยุติธรรม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมของสตรีทั่วโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสตรีสากล จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรม “การเดินรนรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล

วันสตรีสากล1

วันสตรีสากล2 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการแสดงออกให้สังคมได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของพลังสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของหญิงไทย ด้วยการหันมาแต่งกาย ด้วยการนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” และเพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของสตรี

วันสตรีสากล3

วันสตรีสากล4นอกจากนี้ในค่ำวันเดียวกัน นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี 2561 ขึ้นที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มสตรีจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างคึกคัก

วันสตรีสากล7

วันสตรีสากล8