17 August 2018

สุดยอด! อสม.อีสานกวาดรางวัล “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”Post on: Jan 30, 2018
เปิดอ่าน: 163 ครั้ง

 

อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กวาดรางวัล “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”

อสม อีสานฉลองนายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ร่วมแสดงความยินดี และนำทีมอาสาสมัครสาธารณสุธประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสุขภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 แห่ง เข้ารับรางวัลการประกวดการใช้งาน “แอปพลิเคชัน     อสม.ออนไลน์” มุ่งส่งเสริมศักยภาพ อสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยรางวัลแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ  จำนวน 10 รางวัล รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล รวมถึงรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่อสม.4.0 จำนวน 39 รางวัล โดย รพ.สต.และ อสม.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลกว่า 30 รางวัล แบ่งเป็นอสม อีสานฉลอง1

รางวัลระดับประเทศ 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ 5 รางวัล ได้แก่

 1. รพ.สต.ขนาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 2. รพ.สต.โตนด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 3. รพ.สต.บ้านพระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 4. รพ.สต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 5. รพ.สต.บ้านหนองเกาะ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ 13 รางวัล ได้แก่

 1. รพ.สต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 2. รพ.สต.บ้านงิ้ว-โนนสะโก (ชีวสุทโธ) อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
 3. รพ.สต.มะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 4. รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียวง จ.นครราชสีมา
 5. รพ.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 6. รพ.สต.บ้านนาเลา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 7. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 8. รพ.สต.บ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 9. รพ.สต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลย
 10. รพ.สต.บ้านกะดาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 11. รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 12. รพ.สต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 13. รพ.สต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

รางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม.4.0 รางวัลละ 10,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ 12 รางวัล ได้แก่

 1. รพ.สต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
 2. รพ.สต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
 3. รพ.สต.กระฉอด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 4. รพ.สต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 5. รพ.สต.บ้านกระเบื้องน้อย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 6. รพ.สต.ประชาอาสาบ้านโพนสิม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 7. รพ.สต.โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 8. รพ.สต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
 9. รพ.สต.บ้านชัยชนะ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 10. รพ.สต.บ้านดงหวาย อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 11. รพ.สต.ขุนคำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
 12. ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีอสม อีสานฉลอง2
 13. อสม อีสานฉลอง3
 14. อสม อีสานฉลอง4