18 August 2018

เอไอเอส ผนึก มหา’ลัยชื่อดังอีสาน วิจัยเพื่อพัฒนา NB-IoT สู่ไทยแลนด์ 4.0Post on: Dec 2, 2017
เปิดอ่าน: 296 ครั้ง

 

เอไอเอส ผนึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยเพื่อพัฒนา NB-IoT สู่ไทยแลนด์ 4.0

เอไอเอส5เอไอเอส1นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์ และองค์กร  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นพันธมิตร กับ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำวิจัยในการออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์ NB-IoT รวมถึงวิเคราะห์ ทดสอบศักยภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร ตามมาตรฐานของโครงข่าย NB-IoT ซึ่งเอไอเอสเป็นเพียงรายเดียวที่พัฒนาเครือข่ายให้พร้อมรองรับแล้ว โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT กับการทำงานด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับที่จังหวัดขอนแก่นเป็น Smart City ต้นแบบ อันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการบริหารจัดการของภาครัฐตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอไอเอส2

เอไอเอส3

เอไอเอส4