17 August 2018

อ่วม! พายุฤดูร้อนถล่มโคราช ปชช.12 อ.73 หมู่บ้านเดือดร้อนหนักบ้านพักร่วม 400 หลังพังยับรัฐเร่งช่วยPost on: Apr 18, 2018
เปิดอ่าน: 187 ครั้ง

 

โคราชอ่วม เจอพายุฤดูร้อนถล่มยับ 12 อำเภอ 30 ตำบล 73 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย385 ครัวเรือน เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว   

พายุฤดูร้อนถล่ม2เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้( 18 เม.ย. 2561 ) นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่ทำความเสียหายกับบ้านเรือนราษฏรในพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า ช่วงระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน2561  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาได้สั่งการให้ออกสำรวจและช่วยเหลือราษฏรทันทีเมื่อเกิดเหตุ จึงได้ประสานอำเภอในพื้นที่พบว่ามีสถานการณ์เหตุสาธารณภัย (วาตภัย) จำนวน 12 อำเภอ 30 ตำบล 73 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 385 ครัวเรือน  ยุ้งข้าว 74 หลัง โรงสี 1 แห่ง คอกสัตว์ 36 คอก โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร 4 แห่ง วัด 1 แห่ง

พายุฤดูร้อนถล่ม1 พายุฤดูร้อนถล่ม3ทั้งนี้ประกอบด้วย 1.อำเภอพิมาย ตำบลธารละหลอด ม.2,3,5,8,14 ตำบลในเมือง ม.21 และตำบลสัมฤทธิ์ ม.2,4,6,7,8,10,11,14,15 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 175 หลังคาเรือน ยุ้งข้าว 68 หลัง โรงสี 1 แห่ง โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร 3 แห่ง , 2.อำเภอประทาย ตำบลทุ้งสว่าง ม.7 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 10 หลังคาเรือน , 3.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลช้างทอง ม.6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 1 หลังคาเรือน , 4.อำเภอสีคิ้ว ตำบลหนองน้ำใส ม.7 และตำบลดอนเมือง ม2,3,14 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 19 หลังคาเรือน , 5.อำเภอจักราช ตำบลศรีละกอ ม.3,4,16 ตำบลหนองขาม ม.6 และตำบลจักราช ม2,14 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 62 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว 4 หลัง คอกสัตว์ 7 คอก , 6.อำเภอเมืองนครราชสีมา ตำบลโคกสูง ม.4,9 และตำบลจอหอ ม.4บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 16 หลังคาเรือน  คอกสัตว์ 1 คอก , 7.อำเภอชุมพวง ตำบลท่าลาด ม.1,2,3,9,10,13,17 ตำบลประสุข ม.1,16ตำบลชุมพวง ม.6,15 ตำบลโนนตูม ม.4,6 ตำบลโนนยอ ม.6,9 และตำบลโนนรัง ม.14 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 29 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว 2 หลัง , 8.อำเภอโนนสูง ตำบลหลุมข้าว ม.6 ตำบลปราสาท ม.5,6,7,11,13  ตำบลจันอัด ม.1,2,5,11ตำบลดอนชมพู ม.1,10 ตำบลธารประสาท ม.5,7 ตำบลดอนหวาย ม.3 และตำบลลำคอหงส์  ม.บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 46 หลังคาเรือน คอกสัตว์ 3 คอก , 9.อำเภอเฉลิมเมืองยาง ตำบลกระเบื้องนอก ม.1 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน  คอกสัตว์ 5 คอก , 10.อำเภอหนองบุญมาก ตำบลบ้านใหม่ ม.3,5,6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 12 หลังคาเรือน , 11.อำเภอพระทองคำ  ตำบลสระพระ ม.3,5,11 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 9 หลังคาเรือน และ 12.อำเภอสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า ม.6,15 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน และตำบลตะไก้ ม.5,6,11 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง โดยทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

พายุฤดูร้อนถล่ม4 พายุฤดูร้อนถล่ม5 พายุฤดูร้อนถล่ม6 พายุฤดูร้อนถล่ม7