16 July 2018

รวมหัว…หมู! สมาคมผู้เลี้ยงสุกรโคราชเดือดร้อนหนัก วอนรัฐบาล “ลุงตู่” ปฏิเสธเนื้อหมูจากอเมริกา (ชมคลิป)Post on: May 10, 2018
เปิดอ่าน: 169 ครั้ง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเดือด!  เรียกร้องรัฐบาลดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูปฏิเสธเนื้อหมูอเมริกา ชี้เฉพาะเนื้อหมูในประเทศก็ล้นตลาดแล้ว ตัดหัวหมู กว่า4พันหัว บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอรัฐเห็นใจ 

วอนรัฐบาลเห็นใจผู้เลี้ยงหมู1วันนี้( 9 พ.ค.) นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลของผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้มีการนำหัวหมูจำนวน 402 หัวประกอบพิธีบนบานศาลกล่าวเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงสักการะ โดยภายหลังเสร็จพิธีได้นำหัวหมูทั้งหมดผ่าครึ่งแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเข้าแถวรอรับจำนวนกว่า 500 คน พร้อมกับมีการยื่นหนังสือผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูต กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ไปยังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ รวมทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) , สภาผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสหรัฐ(NPPC)  โดยมีนายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงหมูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมเข้าร่วมพิธี โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา , เทศบาลนครนครราชสีมา , บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPF สาขาบ้านประโดก-โคกไผ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา , เบทาโก , เกษตรจังหวัดนครราชสีมา , มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ รวม 6 จังหวัด 6 ภาค รวม 4,247 หัว  อาทิ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน 499 หัว , ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,198 หัว , ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี จำนวน 1,189 หัว , ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 559 หัว , ภาคกลางตอนบน จังหวัดสระบุรี จำนวน 400 หัว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 402 หัว วัตถุประสงค์ เพื่อให้รัฐบาลได้เห็นภาพการเลี้ยงสุกรทั่วไทยที่เป็นหนึ่งในเสาหลักและห่วงโซ่การเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตสูงเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้ และสร้างความอยู่ดีกินดีของพลเมืองไทย รวมถึงคัดค้านการกดดันจากสหรัฐอเมริกาให้ไทยรับสินค้าเนื้อสุกรจากเกษตรกรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการกดดันเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสหรัฐอเมริกา จึงเป็นมุมมองที่รัฐบาลไทยต้องปกป้องผู้เลี้ยงสุกรไทย เพราะการผลิตสุกรไทยเกินกว่าความต้องการการบริโภคและการตลาดของไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีของผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทยให้มีเอกภาพและเกิดการรวมตัว การช่วยเหลือกันและกัน และสร้างความมีส่วนร่วมในท้องถิ่น เพื่อความสามัคคีของพลเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้น ,เพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลต่ออาชีพการเลี้ยงสุกรและผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทย และยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกร

วอนรัฐบาลเห็นใจผู้เลี้ยงหมู2โดยจำนวนหัวหมูที่ใช้ในกิจกรรมมาจากจำนวนสุกรที่รองรับความต้องการบริโภคในประเทศกว่า 40,000 ตันต่อวัน หลังเสร็จกิจกรรมจะทำการแจกจ่ายหัวหมูให้ประชาชนนำกลับไปบ้าน ไปบริโภค

นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ นายกสามคมผู้เลี้ยงหมูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  การไหว้หัวหมูเพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วไทย 6ภาคนอกเหนือจากจะเป็นการให้กำลังใจกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารโปรตีนจากสุกรไทยแล้ว เกษตรกรประสงค์ให้รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรปศุสัตว์ไทย ความเป็นอยู่ของสังคมไทยตลอดจนอาชีพการเกษตรไทยที่เป็นสัมมาชีพของคนไทยกว่า 25% ที่ทุกภาคส่วนของไทย ทั้งรัฐบาลไทย และเอกชนไทยต้องร่วมกันพัฒนาผลักดันและปกป้องอาชีพ เพื่อเป็นเสาหลักเศรษฐกิจคู่กับประเทศไทยให้เป็นอาชีพตกทอดต่อไปยังรุ่นลุกรุ่นหลาน

วอนรัฐบาลเห็นใจผู้เลี้ยงหมู3 วอนรัฐบาลเห็นใจผู้เลี้ยงหมู4“สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกเนื้อสุกรอันดับ 1 ของโลกมีพัฒนาการส่งออกสุกรสูงนับจากปี 2532 เริ่มส่องออกได้เพียง 0.15 ล้านตัน ระยะเวลาเกือบ 30 ปีเติบโตจนคาดว่าปี 2561 นี้จะส่งออกได้ถึง 2.7 ล้านตันสร้างเศรษฐกิจต่อเนื่อง ทั้งพืชเกษตรกรอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ขนาดใหญ่ การส่งออกสุกรของสหรัฐฯเป้นความหวังของสหรัฐฯที่จะแก้ปัญหาการขาดดุลต่อเนื่องมหาศาลของประเทศ จึงมีการทำตลาดในลักษณะกดดันนานาประเทศให้รับสินค้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ รวมทั้งการกดดันรัฐบาลไทย ในขณะที่รัฐบาลไทยไม่เคยตอบสหรัฐฯในเรื่องดังกล่าวนี้แบบตรงๆ ทั้งๆที่เป็นเอกสิทธิ์ที่สามารถแสดงจุดยืนได้ว่า ประเทศไทยมีการผลิตสุกรเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยทุกครั้งจะมีการหยิบยกเพียงประเด็นด้านสุขอนามัยและแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมต่างๆเข้ามาพิจารณาทำให้ปัญหาความเสี่ยงต่อการเข้ามาของผู้ที่แข็งแรงกว่า ทั้งต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า 50-60% ของต้นทุนการผลิตสุกรไทย และความสามารถทางการตลาดในรูปของบริษัทข้ามชาติที่มีต้นทุนในการทำการตลาดมหาศาล อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯและองค์กรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรของสหรัฐฯเอง จึงเป็นที่มาของการทำกิจกรรมครั้งนี้

วอนรัฐบาลเห็นใจผู้เลี้ยงหมู4-1 วอนรัฐบาลเห็นใจผู้เลี้ยงหมู5 วอนรัฐบาลเห็นใจผู้เลี้ยงหมู6