17 August 2018

เพื่ออนาคตเด็ก! เอไอเอสหนุนการศึกษามอบทุนให้บุตรข้าราชการทหาร 1 แสนบาทPost on: May 16, 2018
เปิดอ่าน: 103 ครั้ง

เอไอเอสมอบทุนการศึกษากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก

เอไอเอสมอบทุนการศึกษา1บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส โดย นายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการทหารสังกัดกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก โดยมีพันเอกวิสูตร เอี่ยมเรือง ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก     เป็นผู้แทนรับมอบพร้อมคณะบุตร-ธิดาข้าราชการในสังกัด ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เอไอเอสมอบทุนการศึกษา2