16 July 2018

ราชภัฎโคราชเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาPost on: Jun 16, 2018
เปิดอ่าน: 116 ครั้ง

ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา

เชื่อมไทยจีน1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทย โดยเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมพบปะหารือกับ นายเผิง หยู่สิง (Mr.Peng Yuxing) รองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร

การประชุมและลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ครั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำประเด็นรายละเอียดการหารือแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับมณฑลเสฉวน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การค้า เกษตรกรรม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ