17 August 2018

โคราชเร่งผุด “โรงไฟฟ้าขยะ” 2,000 ล้านสนองนโยบายรัฐ “ทภ.2” ให้ใช้ที่ทหารแก้ขยะล้นเมืองPost on: Aug 11, 2018
เปิดอ่าน: 685 ครั้ง

 

เทศบาลนครโคราชเร่งเดินเครื่องผุด “โรงไฟฟ้าขยะ” 2,000 ล้าน ขณะ “ทภ.2” ไฟเขียวมอบพื้นที่ทหาร 153 ไร่ ตั้งโรงงานโล่งสะดวกไร้ปัญหา เผยล่าสุดมหาดไทยอนุมัติโครงการฯ แล้ว รอเพียง TOR คาดเปิดประมูลได้ ต.ค.-พ.ย. นี้ ทุนเอกชนแห่ตอมนับ 100 ราย

ขยะโคราช-1วันนี้ ( 10 ส.ค.)  นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ว่า ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมากำลังดำเนินการผลักดันโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ “โรงไฟฟ้าพลังขยะ” มูลค่าลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท รองรับปริมาณขยะ 500 ตัน/วัน มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 9.3 เมกกะวัตต์  ซึ่งเป็นโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่  2 ของเทศบาลนครราชสีมา ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้บริหารดำเนินการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยศูนย์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับกำจัดขยะจาก อปท.ในพื้นที่ 3 อำเภอ และแก้ปัญหาขยะที่ตกค้างกองเป็นภูเขาขยะ อยู่ขณะนี้กว่า 4.4 แสนตัน

ทั้งนี้ปัจจุบัน ศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครราชสีมา ซึ่งเป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก กองทัพภาคที่ 2 ( ทภ.2)  ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุในราชการทหาร จำนวน 73 ไร่ ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบผสมผสาน ภายใต้ชื่อ “โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน”  ขนาด 230 ตัน/วัน  ออกแบบรองรับขยะเทศบาลนครฯ เป็นระยะเวลา  20  ปี  ใช้งบประมาณก่อสร้าง 300 ล้านบาท ประกอบด้วย ระบบคัดแยก , ระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ , เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพผลิตไฟฟ้า และระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล  เปิดดำเนินการเมื่อปี 2555 และ เริ่มขายไฟฟ้าได้ในปี 2556 ที่ผ่านมา

ขยะโคราช-2ศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ ยังถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ศูนย์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ด้วย เพื่อให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ต่างๆ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองนครราชสีมา, อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ขามทะเลสอ (อ.โชคชัย บางส่วน) จึงมีขยะจากเทศบาลอื่นๆ ในพื้นใกล้เคียงส่งเข้ามากำจัด ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพิ่มขึ้นอีก 300 ตันต่อวัน จากเดิมรองรับเฉพาะขยะเทศบาลนครฯ  230 ตัน/วัน  ทำให้ปี 2557 เป็นต้นมา มีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบรวมมากกว่า 500 ตัน/วัน

ส่งผลให้ขณะนี้ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลนครฯ มีขยะตกค้างกองเป็นภูเขาอยู่กว่า 4.4  แสนตัน เพราะเกินความสามารถที่ระบบจะรองรับได้  ทำให้ระบบกำจัดที่มีอยู่ชำรุดเสียหายและพื้นที่ฝังกลบเต็มอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวิธีการกำจัดขยะที่เหลือจากระบบการกำจัดขยะ ระยะที่ 1 ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงาน หรือ โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ตามนโยบายของรัฐบาล

นายบุญเหลือ กล่าวต่อว่า  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่  2  ดังกล่าว จะเป็นระบบการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีเตาเผาสมัยใหม่ เป็นเตาเผาแบบตะกรับ เผาได้แบบหมดจดถูกหลักวิชาการ  โดยจะมีอาคารรับขยะมูลฝอย และ เตาเผาแบบบ่อพัก  ความจุ 7,000 ตัน (รองรับขยะ 12 วัน ที่ 550 ตันต่อวัน) และ  มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากบ่อพักขยะส่งไปบำบัด ด้วยระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศในโครงการระยะที่ 1 รวมทั้ง ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

นายบุญเหลือ รองนายกเล็ก-1มูลค่าลงทุนประมาณ 2,128.25 ล้านบาท แบ่งเป็น  2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานระบบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระยะที่ 1 เป็นงานวางท่อรวบรวมน้ำชะจากบ่อพักขยะเข้าระบบหมัก  มูลค่าลงทุน 0.80 ล้านบาท  และ ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เตาเผาใหม่ ประกอบด้วย งานถมดินปรับพื้นที่ 21.30 ล้านบาท , อาคารรับและบ่อพักขยะมูลฝาย 180.82 ล้านบาท, ระบบเตาเผาและระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 1,880.15 ล้านบาท , อาคารและสิ่งปลูกสร้างสำหรับเครื่องผลิตไฟฟ้า 31.77 ล้าบาท และ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  13.41 ล้าบาท

สำหรับรูปแบบการลงทุน เอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ระยะเวลาสัญญา 25 ปี มีรายได้เป็นกระแสไฟฟ้าจำหน่ายเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยตรง รวมทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ในอัตราประมาณ 400 บาท/ตัน จากปัจจุบัน 300 บาท/ตัน ทำให้โครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงินและเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนเป็นจำนวนมาก ติดต่อเข้ามาแล้วนับ 100 ราย

ขยะล้นเมือง-web1ขยะล้นเมือง-webนายบุญเหลือ กล่าวอีกว่า ส่วนสถานที่ตั้งโครงการ อยู่บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ที่ราชพัสดุในราชการกองทัพบก สนามยิงปืนหนองปรือ กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)  อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย ทภ. 2 ได้อนุญาตให้เทศบาลนครฯ ใช้พื้นที่ในการกำจัดขยะ เพิ่มอีกจาก 73 ไร่ รวมเป็น 153 ไร่แล้ว ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องที่ตั้งโครงการอย่างแน่นอน  ซึ่งโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 นี้จะ ประกอบกอบด้วย พื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะ, บ่อพักน้ำ , บ่อสำรองน้ำใช้  และ ทาง ทภ.2 ยังอนุมัติให้ใช้พื้นที่อีก 50 ไร่ เพื่อเป็นบ่อฝังกลบขยะชั่วคราว และ รองรับขยะที่เข้ามาจำนวนมากทุกวัน

ล่าสุดทางเทศบาลนครฯได้รับการอนุมัติการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ดังกล่าวจากกระทรวงมหาดไทย แล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน ( TOR)  เพื่อหาผู้รับเหมาเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการ ซึ่งคาดว่าภายในเดือน ส.ค.นี้ ทางเทศบาลนครฯ จะสามารถลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  กับ กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการฯ

จากนั้นคาดว่า เดือน ต.ค.-พ.ย. นี้จะประกาศหาผู้ลงทุนได้ และ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่า จะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะได้ประมาณปี 2565ขยะล้นเมือง-web2