17 August 2018

ดีแทค ไตรเน็ตยื่นประมูลใบอนุญาตคลื่น 1800 MHzPost on: Aug 10, 2018
เปิดอ่าน: 10 ครั้ง

 

ดีแทค ไตรเน็ตยื่นประมูลใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz

ประมูลคลื่น1

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์, ดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย และ นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ พร้อมด้วย นายสิรวิชญ์ กลับดี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่สำนักงาน กสทช. โดยได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าร่วมประมูลตามที่สำนักงาน กสทช. จะจัดประมูลขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 นี้

ประมูลคลื่น2