3 December 2021


อาร์ตจัดเต็ม ! เปิดแล้วงาน “แสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 16” มรภ.โคราชยกชิ้นงานเอกให้สัมผัส(ชมคลิป)

Post on: Sep 4, 2016
เปิดอ่าน: 2,214 ครั้ง

เปิดแล้ว! งาน “แสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 16”  ทัศนศิลป์  มรภ.โคราช  จัดเต็มผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทยและ สื่อผสม ทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ และนักศึกษา  พร้อมเปิดให้ ปชช. ชมฟรี 1 เดือนเต็ม

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web5

เมื่อวันที่  29 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 ตึกศิลปะ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ การแสดงศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ”  โดยมี ผศ.ดร.สามารถ  จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ,นายธนะชัย พรมรัตน์ ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และมีนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานวิชาการด้านทัศนศิลป์ และนำเสนอศักยภาพของตนเองผ่านกรรมวิธีการสร้างสรรค์ตามความเหมาะสมถนัดในแต่ละสาขาวิชาที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็นการนำเสนอแนวคิดทัศนคติต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ให้นักศึกษา ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู่สาธารณชนให้รับรู้ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web1

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web2

ภายในงานมีนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนีกร  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ศิลปินรับเชิญ สุวัฒน์ บุญธรรม นักศึกษา โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีสุดท้าย ประกอบไปด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อผสม รวมถึง ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 รวมมีมากกว่า 100ชิ้นงาน

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในศาสตร์การสร้างสรรค์งานศิลปะ เข้าร่วมชมนิทรรศการฝีมือของนักศึกษา โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ในการแสดงศิลปะนิพนธ์ประจำปี ครั้งที่ 16 หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 ตึกศิลปะ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ในวันเวลาราชการ โดยจะเปิดให้ชมฟรี 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.– 29 ก.ย. 2559 นี้

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web3

 

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web4

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web6

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web7

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web8

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web9

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web10

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web11

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web12

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web13

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web14

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web15

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web16

เปิดแล้วงานแสดงศิลปะนิพนธ์ มรภ โคราช-web17