24 January 2022


“ทัศนศิลป์”มรภ.โคราชจัดแสดงศิลปกรรม’15 ศิลปินแห่งชาติ-อาจารย์ร่วมแสดงอื้อ

Post on: Aug 3, 2015
เปิดอ่าน: 738 ครั้ง

01

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏโคราชเปิดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 15 ณ หอศิลป์จินตนาการ เผยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินรับเชิญ รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมแสดงผลงานกว่า 70 ชิ้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึง 26 มิ.ย.นี้

 วันนี้ ( 30 พ.ค.58) ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน

02

โดย รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ จนถึงวันที่ 26 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานวิชาการด้านทัศนศิลป์ และนำเสนอศักยภาพของตนเองผ่านกรรมวิธีการสร้างสรรค์ตามความเหมาะสมถนัดและในแต่ละสาขาวิชาที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และเป็นการนำเสนอแนวคิดทัศนคติต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้นักศึกษา ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู่สาธารณชนให้รับรู้ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

03

สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ มีการแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ในรูปแบบผลงานศิลปะนิพนธ์ จำนวน 22 ชิ้นงาน นอกจากนั้นยังมีผลงาน ดร.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ จำนวน 1 ชิ้นงาน ศิลปินรับเชิญ 2 ชิ้นงาน คณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา 9 ชิ้น ผลงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 40 ชิ้นงาน เข้าร่วมแสดง รวมเป็น 74 ชิ้นงาน

04

พร้อมมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา การสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคและวิธีการด้านต่างๆ การแนะแนวการศึกษาต่อกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านทัศนศิลป์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาทัศน์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วย

บรรยายภาพ

1. รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานเปิดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. (ซ้าย)ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มอบของที่ระลึก รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา