30 September 2023


“ยลดา” รับโล่เกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2565”

Post on: Mar 16, 2023
เปิดอ่าน: 112 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียลฯ โคราช ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 33 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา พร้อมรับมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี 2565 ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโคราชตลอดมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นม. เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม., นางสาวฉัตรสุรางค์ กองภา นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา และสมาชิกสภา อบจ.นม., หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ