24 January 2022


ศิลปะชิ้นนี้สร้างได้เมื่อมันเปียก

Post on: Apr 7, 2015
เปิดอ่าน: 551 ครั้ง

ไม่น่าเชื่อว่าศิลปะที่เกิดขึ้นบนถนนนี้จะทำมาจากการเทน้ำทั้งหมด นับว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเอามากๆ