3 December 2021


เกาะกระแสฟีเวอร์! นักศึกษา มรภ.โคราชไอเดียเก๋ ประดิษฐ์พานไหว้ครู “โปเกมอน”

Post on: Sep 8, 2016
เปิดอ่าน: 747 ครั้ง

ฮือฮา!นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไอเดียเก๋ ประดิษฐ์พานไหว้ครู เป็นรูป “โปเกมอน” เกาะกระแสฟีเวอร์  ไหว้ครู ในงาน ไหว้ครูปี 2559 

พานโบเกม่อน1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (8ก.ย.) ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและนักศึกษาภาคปกติกว่า 5,000 คน เข้าร่วมพิธี  ซึ่งกิจกรรมภายในงานตัวแทนนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชาของคณะต่างๆ  ได้นำพานดอกไม้ พวงมาลัยดอกมะลิมาไหว้ครู

พานโบเกม่อน2

สำหรับพิธีไหว้ครูนั้น   เป็นพิธีกรรมของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู ในพิธีไหว้ครูนั้นนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่ 1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ 2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ 3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 4. ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

พานโบเกม่อน4

สำหรับพานที่ได้รับความสนใจและสร้างความฮือฮาในงานไหว้ครูปีนี้ คือ “พานโปเกมอน”  ที่นักศึกษาช่วยกันคิดสร้างสรรค์และประดิษฐ์ออกมา โดยเป็นรูปหัวโปเกม่อนสีเหลือง 2 ตัว ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้  และยังมี “พานสวมหัวชฎา” ที่นักศึกษาช่วยกันคิดและสร้างสรรค์ขึ้นมา เป็นการสร้างสีสันในงานไหว้ครูปีนี้อย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ ,เกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดี ขยันมีมานะในการเรียนและประพฤติตนดีเป็นแบบอย่างที่ดี น่าชื่นชม ยกย่องและนำความภาคภูมิใจกลับสู่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

พานโบเกม่อน3

พานโบเกม่อน5