3 December 2021


ใหม่กิ๊ก! หุ่นฟางแมวสีสวาดสูงกว่า 10 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าชวนไปเซลฟี่กัน

Post on: Nov 26, 2019
เปิดอ่าน: 384 ครั้ง

 

ใหม่กิ๊ก!  หุ่นฟางแมวสีสวาดสูงกว่า 10 เมตร ชวนไปเซลฟี่กัน

หุ่นฟางแมวสีสวาด : หุ่นฟางแมวสีสวาดความสูงกว่า 10 เมตร รอต้อนรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา จัดโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน