3 July 2022


เอไอเอส ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง

Post on: Sep 30, 2021
เปิดอ่าน: 214 ครั้ง

 

จากสถานการณ์ของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอสมีความห่วงใยประชาชน และเจ้าหน้าที่ใน

ภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จึงได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ อาทิ

  1. ด้านสัญญาณเครือข่าย ทีมงานวิศวกร ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน พร้อมเข้าดูแลสถานีฐานในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลเครือข่ายให้ยังคงพร้อมบริการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีที่สุด
  2. ทีมงานพนักงานอุ่นใจอาสา มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และที่กองอำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านหนองบัวละคร อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา และนำรถเคลื่อนที่มาให้บริการแจกน้ำดื่มฟรี ชาร์จแบตเตอรี่มือถือฟรี เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่
  3. ด้านความสะดวกของการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง เอไอเอส ดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน และลูกค้าAIS Fibre พร้อมกับขยายเวลาการใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินด้วย ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ

“อย่างไรก็ตาม สถานการณ์พายุฝนอาจจะยังมีมาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือ เคียงข้างประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆที่อาจเกิดอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีต่อไปทั้งนี้ เอไอเอสขอส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่าน และเราพร้อมเคียงข้างเพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน. นายพรรัตน์ กล่าวย้ำ