3 July 2022


รอด! รพ.มหาราชโคราชไม่ถูกน้ำท่วม 12 ชุมชนจม 2,000 กว่าครอบครัวเดือดร้อน

Post on: Oct 21, 2021
เปิดอ่าน: 413 ครั้ง

 

โคราชป้อง รพ.มหาราชได้สำเร็จ ระดมทุกหน่วยงานช่วยเต็มที่  พร้อมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมฉุกเฉิน  24 อำเภอ  น้ำท่วมเขตเมืองยังอ่วม 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรือน ถนน 4 สาย สถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง

วันนี้ (20 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลน้ำจากลำน้ำลำตะคองได้ไหลล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาหลายจุด ตลอดแนวที่ลำน้ำลำตะคองไหลผ่าน อย่างเช่นที่ ชุมชนมิตรภาพซอย 4, ชุมชนสำโรงจันทร์, ชุมชนตะคองเก่า , หมู่บ้านวีไอพี , ชุมชนวัดอีสาน ชุมชนวัดศาลาลอย และชุมชนมหาชัย ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร บางจุดสูงกว่า 50 เซนติเมตร บ้านเรือนนับพันหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน

โดยเฉพาะบริเวณถนนช้างเผือก ซึ่งเป็นถนนทางเข้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์นครราชสีมา มวลน้ำในลำตะคองได้ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นผิวถนน เป็นระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ระดับน้ำสูงกว่า 50-80 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทหารกองทัพภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ฮุก 31 และสว่างเมตตาธรรมสถานต้องระดมนำรถบรรทุก และรถยนต์กระบะยกสูง ไปให้บริการรับส่งขนย้ายผู้ป่วย และบุคลากรการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่เข้าไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ในการเดินทางเข้าออกโรงพยาบาล ส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนที่ถูกน้ำท่วมติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ต้องระดมกำลังอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนตลอดทั้งวัน ขณะที่ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีจุดที่น้ำลำตะคองรั่วเข้ามาได้ บริเวณอาคารศูนย์มะเร็ง ห้องฉายรังสี 1 -2 ด้านข้างที่ติดลำตะคอง จุดนี้ทางเจ้าหน้าได้นำเครื่องสูบน้ำเร่งทำการสูบน้ำออก โดยระดับน้ำสูง 50 ซม. และเร่งนำกระสอบทรายทำการอุดรูรั่วอย่างเร่งด่วนแล้วทำให้สามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของ รพ.มหาราชนครราชสีมาได้

ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครราชสีมาสรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรวม 12  อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง คง เมืองยาง ประทาย สีคิ้ว พิมาย ด่านขุนทด สูงเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชัย เมืองนครราชสีมา เละอำเภอโนนไทย 58 ตำบล 280 หมู่บ้าน1 ทน. 12 ชุมชน 7,403 ครัวเรือน ประกอบด้วย

อ.โนนสูง มีพื้นที่ประสบภัย รวม 9 ตำบล 38 หมู่บ้าน 519 ครัวเรือน, อ.คง รวม 7 ตำยล 27 หมู่บ้าน 114 ครัวเรือน , อ.เมืองยาง  รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 9 ครัวเรือน, อ.ประทาย รวม 3 ตำยล 9 หมู่บ้าน  22 ครัวเรือน,อ.สีคิ้ว รวม1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 2 ครัวเรือน, อ.พิมาย รวม 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน259 ครัวเรือน, อ.ด่านขุนทด รวม  2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 176 ครัวเรือน, อ.โนนไทย รวม 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน 634 ครัวเรือน ,อ.สูงเนิน รวม 8 ตำบล 47 หมู่บ้าน  1,638 ครัวเรือน, อ.ขามทะเลสอ รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 36 ครัวเรือน, อ.ปักธงชัย รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน  22 ครัวเรือน, อ.เมือง รวม 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน 1,714 ครัวเรือน

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวม 1 เทศบาลนคร 12 ชุมชน 2,259 ครัวเรือน ถนน 4 สาย ส่ถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนมิตรภาพ ซ.4 388 ครัวเรือน,ชุมชน สำโรงจันทร์ 140 ครัวเรือน, ชุมชนหลังวัดสามัคคี 105 ครัวเรือน, หมู่บ้านวีไอพี, ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 275 ครัวเรือน, ชุมชนตะคองเก่า 221 ครัวเรือน, ชุมชนหลัง รพ. 207 ครัวเรือน, ชุมชนเซ็นแมรี่, ชุมชนประปาพัฒนา 94 ครัวเรือน, ชุมชนมหาชัย-อุดมพร 310 ครัวเรือน, ชุมชนเกษตรสามัคคี1 จำนวน 123 ครัวเรือน , ชุมชนเกษตรสามัคคี 2 จำนว 180 ครัวเรือน และ ชุมชนบุมะค่า 217 ครัวเรือน

สถานที่ราชการประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา, โรงเรียนสุรนารีวิทยา, โรงเรียนอัสสัมชัญ, โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ), สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2, วัดโคกไผ่, สำนักงานทางหลวงนครราชสีมา1-2, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ วัดศาลอย

     ถนนที่ถูกน้ำท่วม4 สายประกอบด้วย  ทางหลวงหมายเลข 204 ทางเลี่ยงเมืองตอนสามแยกปักธงชัย-จอหอ น้ำท่วมผิวทางการจราจรสูง 20-30 ซม. ระยะทางประมาณ 1 กม., ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 กม. 148+500+149+400, ถนนสุระ 2  (นม.1120) ถนนสิริราชธานี(ทางเข้าประโดก-โคกไผ่) -ถนนทางเผือกทางเข้า รพ.มหาราชนครราชสีมา สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึั้น

ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด้านการเกษตร/ด้านประมง/ด้านปศุสัตว์) ดังนี้ ด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย 1,060,820 ไร่  คาดว่าจะเสียหาย 855,322 ไร่ ข้าว 590,564 ไร่ มันสำปะหลัง 204,290 ไร่ ข้าวโพด 52,560ไร่ อ้อย 3,944 ไร่ พืชผักอื่นๆ 2,361 ไร่ ไม้ผล และอื่นๆ 1,604 ไร่ (ข้อมูล สนง.เกษตร จ.นม. ณ วันที่ 18 ต.ค. 64)

ด้านประมง พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย รวม 13 อำเภอ 44ตำบล 200 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,672 ราย บ่อปลา จำนวน 4,803.50 ไร่ (ข้อมูล สนง.ประมง จ.นม. ณ วันที่ 5 ต.ค.64) ด้านปศุสัตว์ จำนวนสัตว์ที่อพยพ รวม 8 อำเภอ 17 ตำบล 78 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,027 ราย อพยพสัตว์โค 9,585 ตัว กระบือ 212 ตัว สุกร 36 ตัว แพะ 249 ตัว ไก่ 84 ตัว การให้ความช่วยเหลือ พืชอาหารสัตว์ 44,200 กิโลกรัม อาหารผสมสำเร็จ 18,000 กิโลกรัม (ข้อมูล สนง.ปศุสัตว์ จ.นม. ณ วันที่ 8 ต.ค.64)

ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวม 24 อำเภอ 166 ตำบล 1,577 หมู่บ้าน 13ชุมชน ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด โนนสูง พิมาย โนนไทย พระทองคำ เทพารักษ์ เฉลิมพระเกียรติ เสิงสาง แก้งสนามนาง ปักธงชัย ปากช่อง สูงเนิน บ้านเหลื่อม สีคิ้ว ลำทะเมนชัย หนองบุญมาก ชุมพวง เมืองยาง โชคชัย ขามทะเลสอ คง โนนแดง ประทาย และอำเภอสีดา โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 รวม 31อำเภอ 218ตำบล 2,164 หมู่บ้าน 23 ชุมชน ได้แก่ อำเภอโนนสูง ด่านขุนทด ปักธงชัย วังน้ำเขียว โชคชัย ครบุรี ปากช่อง เสิงสาง พิมาย โนนไทย จักราช เฉลิมพระเกียรติ พระทองคำ เทพารักษ์ แก้งสนามนาง เมืองนครราชสีมา ชุมพวง สูงเนิน ขามสะแกแสง คง ห้วยแถลง บ้านเหลื่อม หนองบุญมาก บัวใหญ่ สีคิ้ว ประทาย โนนแดง ขามทะเลสอ สีดา เมืองยาง และอำเภอลำทะมนชัย

จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 6อำเภอ 10 ตำบล มีผู้อพยพทั้งสิ้น รวม 410  คน ปัจจุบัน มีประชาชนอพยพ 2 แห่ง 2อำเภอ 2ตำบล ได้แก่ อำเภอโนนสูง(วัดด่านติง 7 คน ตำบลจันอัด) และอำเภอโนนไทย (ศาลา SML 15 ราย ตำบลกำปัง)