21 May 2022


รุกตลาดออนไลน์! สสว.จับมือราชภัฏสวนสุนันทาติดอาวุธผู้ประกอบการรายย่อยอีสานบุกตลาดออนไลน์นำร่องที่โคราช

Post on: Feb 22, 2022
เปิดอ่าน: 140 ครั้ง

 

สสว.จับมือราชภัฏสวนสุนันทาติดอาวุธผู้ประกอบการรายย่อยอีสานบุกตลาดออนไลน์นำร่องที่โคราชก่อนขยายสู่อีสาน เป้าหมายปันผู้ประกอบการ350ราย

วันนี้ (21ก.พ.)ที่โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีการเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาน2565หลักสูตร สำหรับกลุ่มปู้ประกอบการภาคการค้า หิ้วข้อ “ปั้นยอดออนไลน์ให้ปังด้วย Facebook และรวยแบบจุกๆด้วยLineOA” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ยงยุทธ   เจริญรัตน์ ผู้จัดการโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย(MSME STEP UP)ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากสสว.ในการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลักคือ 1.กิจกรรมการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีเป้าหมายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด 350 ราย ซึ่งจะมีการอบรมให้ควาทรู้ตลาดออนไลน์หรือตลาด digital ของประเทศในภาพรวม  ส่วนกิจกรรมที่ 2 จะเป็นการทำเรื่องการตลาดห้แก่ผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมการขายผ่านทางออนไลน์ โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมมาจำนวน 120 รายจากนั้นทางทีมงานจะเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายผ่านออนไลน์

ส่วนกิจกรรมที่ 3 เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะมีที่ปรึกษามาแนะนำให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเป็นโค้ชชิ่งแบบรายตัวซึ่งจะคัดเลือกจากผู้ประกอบการ 120รายในกิจกรรมที่2 เมื่อผ่านการคัดเลือกจากการอบรมดังกล่าวก็จะมาติวเข้มกัน

สำหรับจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดแรกนำร่องในการเปิดอบรมครั้งนี้ จากนั้นจะขายาไปสู่จังหวัดต่างๆและเราจะมีกิจกรรมการอบรม workshop เพื่อดูความเหมาะสมของผู้ประกอบการแต่ละรายและเข้าไปช่วยแนะนำในเรื่องการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ด้วยการใช้เครื่องมือทางดิจิตอล เช่น line เซมเพจ และอื่นๆเป็นต้น

อย่างไรก็ตามตลาดออนไลน์ถือเป็นตลาดใหม่ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อให้มีการขายสินค้าและการทำการตลาดที่กว้างมากขึ้น โดยการจัดการอบรมครั้งนี้เราอบรมให้แก่ผู้ประกอบการฟรีตลอด 3 วันและมีเป้าหมายผู้ประกอบการภาคอีสานจำนวน 350 คนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการดังกล่าวช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

หากท่านใดที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อทางสสว.หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้ฟรีและเราจะมีโครงการอบรมออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาอบรมในพื้นที่ ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยทุกท่านได้เข้ามาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของตลาดออนไลน์ได้