31 January 2023


เพิ่มประชากรควาย!ปศุสัตว์โคราชเดินหน้าเพิ่มหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ช่วยเกษตรกรมีอาชีพเสริม

Post on: Apr 8, 2022
เปิดอ่าน: 273 ครั้ง

 

ปศุสัตว์โคราชเดินหน้าเพิ่มหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ช่วยเกษตรกรมีอาชีพเสริม

วันที่ 8 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา ชุติมันตานนท์ ปศุสัตว์อำเภอครบุรี  นำนายชัยวัฒน์  ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ที่บ้านโปร่งสนวน ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยของอำเภอครบุรี  ที่ทางโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ได้นำกระบือมามอบให้เกษตรกร ได้นำไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์เป็นของตนเอง เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นายบัญชา ชุติมันตานนท์  ปศุสัตว์อำเภอครบุรี เปิดเผยว่า ในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่บ้านโปร่งสนวนแห่งนี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ได้นำกระบือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ มามอบให้กับชาวบ้านจำนวน 50 ตัว และได้มีการรวมตัวกันเลี้ยงแบบเกื้อกูลกัน และจัดให้มีแปลงเพาะปลูกหญ้าอาหารสัตว์เสริมให้กับกระบือ เพื่อสร้างความแข็งแรงอย่างเป็นระบบ ทำให้กระบือไม่ขาดแคลนแหล่งอาหาร  ที่สำคัญหมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับมอบกระบือ 4 ตัวจากเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เพื่อให้เกษตรกรได้มีแม่พันธุ์กระบือขยายพันธุ์เพิ่มเติมด้วย  อีกทั้งล่าสุดทางกรมปศุสัตว์ ยังได้นำพ่อพันธุ์กระบือคุณภาพมาไว้ให้เป็นพ่อพันธุ์ประจำหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยแห่งนี้ เพื่อให้ได้ลูกกระบือที่มีคุณภาพด้วย

สำหรับอำเภอครบุรี มีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโปร่งสนวน ตำบลลำเพียก บ้านใหญ่ ต.ครบุรี และบ้านตลิ่งชัน ต.จระเข้หิน โดยเกษตรกรได้รับมอบกระบือจากโคงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริมาเลี้ยง 150 ตัว และได้มีการเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วประมาณ 700 ตัว และยังคงมีการเดินหน้าขับเคลื่อนและเพิ่มเติมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอย่างต่อเนื่อง