3 December 2021


“ปลาแดดเดียว”จากเขื่อนลำแชะเพื่อผู้ป่วยโควิดอาหารจากใจชาวกระชังปลาโคราช

Post on: Jul 30, 2021
เปิดอ่าน: 129 ครั้ง

 

ใจดี! ชาวกระชังเขื่อนลำแชะครบุรี โคราช สุดยอดน้ำใจงาม ร่วมกันทำปลาแดดเดียวมอบเป็นอาหารให้แก่ผู้ถูกกักตนจากการติดเชื้อโควิด

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังภายในเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ต่างพร้อมใจกันนำปลาภายในกระชังคนละเล็กละน้อย มาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว  เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องกักตนเองที่บ้านพัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังกับผู้กักตนเอง เนื่องจากขณะนี้ยังมีบุคคลผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่ต้องกักตนเองจำนวนหนึ่ง  ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจและแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของพี่น้องประชาชนในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในขณะนี้

นายรุ่งเรือง ยื่นกระโทก  ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำแชะ กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอครบุรี ขณะนี้มีหลายหมู่บ้านที่มีผู้ที่ต้องกักตนเองตามมาตรการควบคุมโรค จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในส่วนของผู้เลี้ยงปลากระชังส่วนหนึ่ง จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับทางสำนักงานประมงอำเภอครบุรี เพื่อหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการรวบรวมปลานิลของเจ้าของกระชังคนละเล็กละน้อย มาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว บรรจุใส่ถุงและนำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องกักตนเองอยู่ภายในบ้าน เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย และเป็นขวัญกำลังใจให้ผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดี

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระลอกใหม่ล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 5,817 ราย รักษาหายแล้ว 2,502 ราย ยังรักษาอยู่ 3,261 ราย เสียชีวิต 54 ราย