3 December 2021


สดใส! เกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ยิ้ม มีออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศทั้งปี

Post on: Aug 25, 2021
เปิดอ่าน: 270 ครั้ง

 

ฝ่าวิกฤติโควิด-19! มะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวกราชบุรีตลาดสดใส  ออเดอร์ ตปท.ต่อเนื่องทำรายได้เข้าจังหวัดปีละหลาย 10 ล.

เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม อ.ดำเนินสะดวกราชบุรี แหล่งผลิตมะพร้าวคุณภาพเยี่ยมแห่งใหญ่ของไทย ยังยิ้มได้แม้โควิดระบาดแต่ไม่กระทบ เร่งเก็บผลผลิตส่งออเดอร์ต่างประเทศต่อเนื่อง สร้างรายได้ปีละหลาย10 ล้านบาท ชี้เกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการสูง  แนะเทคนิคการปลูกมะพร้าวคุณภาพ เตรียมพัฒนาการแปรรูปมะพร้าวเพิ่มมูลค่า

นายประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ของ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เร่งเก็บผลผลิตเพื่อส่งออกขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดโดยตลาดยังมีความต้องการสูงโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศแถบยุโรป อเมริกา  และจีน มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

“อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ถือเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพเยี่ยมแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ของเรามีสมาชิกกว่า 300 ราย พื้นที่ในการปลูกประมาณ 3,000 ไร่ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ มีรายได้ปีละหลายสิบล้านบาท”

สำหรับมะพร้าวน้ำหอมของ อ.ดำเนินสะดวกนั้น จะมีเทคนิคในการปลูกที่แตกต่างจากที่อื่นคือเมื่อปลูกได้ประมาณ 20 ปี ต้นเริ่มแก่ ก็จะเริ่มปลูกต้นใหม่ทดแทน อีก 3 ปีต้นใหม่ได้เก็บผลผลิตแล้ว จากนั้นเกษตรกรจะตัดต้นที่มีอายุทิ้ง ปลูกระยะห่างประมาณ 6 เมตร โดยต้นที่ปลูกใหม่ จะปลูกทางด้านทิศตะวันออก ใกล้ร่องน้ำ เพื่อให้มะพร้าวได้รับแสงแดดเต็มที่ ทำให้โตเร็ว เพียง 3 ปีก็ได้ผลผลิต ออกลูกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาดคอ เมื่ออายุ 4 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่ออกทุกจั่นทุกทิศทุกทาง ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรจะ เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  โดยเฉพาะ มูลไก่ก็ต้องเลี้ยงในระบบปิดเท่านั้น

นายประยูร  กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเป็นเอกลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานของเกษตรกรในพื้นที่นี้ คือการล่องมะพร้าว หรือเรียกว่า “มะพร้าวว่ายน้ำ” หลังจากเก็บลงมาจากต้นแล้วจะโยนลงไปในร่องสวน ทำให้มะพร้าวไม่ช้ำ ซึ่งมีน้ำลึกประมาณ 1 เมตร เกษตรกรสามารถล่องมะพร้าวเป็นแพยาวขนขึ้นรถบรรทุก ไปส่งที่ล้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อไปทำการคัดแยกก่อนจะส่งขายต่างประเทศ หรือบางครั้งก็ส่งให้กับโรงงานที่รับซื้อ ปัจจุบันมีคู่ค้าอยู่ 10 กว่าบริษัท และส่งขายเองอีกประมาณ 10 ประเทศ มีพนักงานทำเอกสารด้านต่างประเทศ

ด้านการตลาดราคามะพร้าวถือว่าดี ลูกละ 20-25 บาท แต่ในช่วงเดือนมี.ค.-มิ.ย.ของทุกปี ทางกลุ่มแปรรูปส่งขายหลากหลายชนิด ทั้งขายผลสด ควั่นเป็นลูกขาว หรือส่งโรงงานเจาะน้ำขาย บางประเทศที่เขาเน้นอินทรีย์จะส่งเป็นลูกเขียวๆ  ผมยืนยันว่ามะพร้าวดูแลง่าย ลงทุนน้อย

นางสาวอัมพร ถาวรกสิอนันต์  เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  กล่าวว่า มะพร้าวน้ำหอม นับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้เกษตรกรปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ การส่งเสริมแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม เน้นให้เกษตรกรใช้หลักตลาดนำการผลิต และใช้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น การจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการสวนมะพร้าวถึงการส่งออกการผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้ได้คุณภาพและมาตรฐานส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม ทำให้เกิดการยกระดับการปลูกและการจัดการสวนที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลผลิตคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการเปิดช่องทางการตลาดถึงผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมแบบอินทรีย์ที่เน้นให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการใช้สารเคมี เพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค