21 May 2022


วพบ.โคราชใช้กลยุทธ์ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19และโรคเรื้อรัง แนะ ปชช.คัดกรองตัวเองได้ง่าย

Post on: Mar 22, 2022
เปิดอ่าน: 454 ครั้ง

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก  ปรับปิงปองจราจรชีวิต 7 สีคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 หลังประสบความสำเร็จในการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำเร็จ โดยใช้ระดับสีของปิงปองบอกอาการของโรค ประชาชนเข้าใจและจดจำได้ง่าย

วันนี้ (22 มี.ค.) ดร.พรฤดี นิธิรัตน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(วพบ.) นครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า วิทยาลัยฯ ได้นำโมเดลปิงปองจราจรชีวิต 7 สีมาใช้การคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้วยแนวคิดการแยกกลุ่มประชากรเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คนปกติ คนเสี่ยง และคนป่วย และแบ่งระดับความรุนแรงของโรคเป็น 3 ระดับ ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี  เนื่องจากปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี การมีระบบเฝ้าระวังโดยการคัดกรองจึงเป็นสิ่งจำเป็น และ อสม. เป็นกลุ่มคนที่จะช่วยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่คัดกรองสุขภาพโดยการวัดความดัน ตรวจน้ำตาลเพื่อแยกว่าคนในชุมชนอยู่สีอยะไร โดยหากพบอาการรุนแรงก็จะใช้ปิงปองสีเข้มเช่น แดง และดำ การคัดกรองแบบนี้เพื่อง่ายต่อการติดตามดูแลและสื่อสารระหวางแพทย์กับผู้ป่วย และผู้ป่วยจะได้ดูแลตัวเองได้ง่าย เช่น เมื่อเราอยู่ในเกณฑ์ของสีเขียวเข้ม ก็ต้องทำให้มาอยู่สีเขียวอ่อนให้ได้   การคัดกรองช่วยให้คนไข้รู้หรือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็รู้ และในแต่ละสีจะมีคำอธิบายรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข้อปฏิบัติตนให้แก่คนไข้ด้วย  โรคเรื้อรังเป็นสิ่งสำคัญคือการคัดกรอง หากคัดกรองได้เร็วก็รักษาได้เร็วขึ้น

ดร.พรฤดี กล่าวว่า  ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีนี้ จะตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องไปจำตัวเลขหลายตัวให้ยุ่งยาก แค่บอกว่า ตัวเองอยู่สีอะไรที่สำคัญคือเหมาะสำหรับคนไข้สูงวัยได้ดีทีเดียว โดยขบวนการคัดกรองคือ ผ่าน อสม.เป็นผู้คัดกรองผู้ป่วย โดย อสม.ทุกคนจะนำปิงปองจราจร 7 สีไปใช้ และแนะนำประชาชนในการคัดกรองตัวเองด้วยจราจร 7 สีเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน

อกจากนี้เรายังใช้ปิงปองจราจรชีวิต7 สีในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19ด้วย โดยใช้ปิงปองจราจร7 สี เพื่อใช้ในคัดกรองกลุ่มคนว่าเป็นผู้ติดเชื้อระดับใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษา   ซี่งสามารถประยุกต์ใช้กับการคัดกรองได้ทุกรุปแบบการดำเนินการนั้น ทางวิทยาลัย ร่วมกับ รพ.สต.ขนาย เป็นพื้นที่นำร่องนำในการใช้ปิงปองจราจร 7 สีคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน โดยให้ อสม.เป็นเครือข่ายในการคัดกรองเนื่องจาก อสม.ใกล้ชิดกับประชาชน และ สถาบันพระบรมราชชนก เชื่อว่า กลยุทธ์นี้จะทำให้เชื่อว่าคนดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น รู้ข้อมูล แปรความและดูแลตัวเองด้วย

ด้านนางทัศนีย์ แตกโพธิ์  ประธาน อสม.หมู่ 5  บ้านบึงพญาปราบ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้นำปิงปองจราจรชีวิต 7 สีไปแนะนำให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าในเพื่อคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุการจดจำตัวเลขก็จะยุ่งยาก หากเราให้จำสีของปิงปองก็จะง่าย และสะดวกขึ้น อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยทุกคนจะมีสมุดจราจรชีวิต 7 สีประจำตัวไว้เมื่อไปแพทย์และแพทย์ทำเครื่องหมายใส่ปิงปองสีใดเราสามารถไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้และปฏิบัติตนตามคำแนะนำก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดี