21 May 2022


ปิดหาดจอมทอง! งดเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ ตัดปัญหาโควิด 19 ระลอกใหม่

Post on: Apr 12, 2022
เปิดอ่าน: 125 ครั้ง

 

อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศปิดหาดจอมทองงดเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ ตัดปัญหาโควิด 19 ระลอกใหม่

วันนี้ (11 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยนายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยาน บริเวณหาดจอมทอง ในพื้นที่ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.65 ถึงวันที่ 17 เม.ย.65

นายจำรูญ ศรีเชียงสา หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ 5 (ภูลำไย) ระบุว่า ทางอุทยานแห่งชาติทับลานได้รับประชุมหารือกับทางอำเภอครบุรี ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านค้าภายในหาดจอมทอง ที่ได้ชื่อว่าทะเลน้ำจืดโคราช ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 15 (หาดจอมทอง) ภายในเขื่อนมูลบน  และมีความเห็นร่วมกันให้ทำการปิดหาดจอมทองเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณหาดจอมทองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ในการความคุมดูแลก็มีอยู่อย่างจำกัด  ซึ่งทำให้มีคามเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ อุทยานแห่งชาติทับลานจึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณหาดจอมทอง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 15 ( หาดจอมทอง) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย.65 ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติทับลาน ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ