3 July 2022


สวนสัตว์โคราชส่ง “ดินพลังแรด” ผลิตภัณฑ์ใหม่จากบิ๊กไฟว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ออกขายสร้างรายได้ดี

Post on: May 20, 2022
เปิดอ่าน: 154 ครั้ง

 

สวนสัตว์โคราชผลิตดินพิเศษ “ดินพลังแรด” ผลิตภัณฑ์ใหม่จากบิ๊กไฟว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ออกขายสร้างรายได้ดี เผยใช้มูลแรดและเศษวัสดุเหลือใช้ในสวนสัตว์เป็นวัตถุดิบสำคัญ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ประชาชนให้การตอบรับดี

วันนี้ (19 พ.ค.) น.ส.สุกัญญา รัตนไตรศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุชาติ รวมดอน นักบริหาร 6 ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์  ได้นำคณะสื่อมวลชนดูกรรมวิธีการผลิตดินพลังแรด ดินปลูกต้นไม้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของสวนสัตว์นครราชสีมาที่ผลิตได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจากมูลของแรด 1 ใน 5 ผู้ใหญ่หญิงแห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา

น.ส.สุกัญญา รัตนไตรศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการผลิต“ดินพลังแรด”  การนำมูลสัตว์ และเศษวัชพืชต่างๆ ที่ปกติปล่อยทิ้งไว้ ในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา มีสะสมอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน นำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์ และเพื่อการจำหน่ายซึ่งเป็นดินปลูกต้นไม้ และพันธุ์ไม้เพื่อการจำหน่าย และเพื่อสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่ผ่านมาสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ทดลองผลิตและนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ภายในสวนสัตว์ รวมทั้งได้จัดจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้ว  ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้มีโอกาสใช้ดินที่มีคุณภาพจากมูลสัตว์และเศษวัชพืชภายในสวนสัตว์ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลทุกชนิด เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติต่อไป โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ละเดินจำหน่ายได้มากกว่า 1,000 ถึง

สำหรับโครงการผลิตดิน” ดินพลังแรด “ เริ่มจากการนำวัสดุเหลือใช้ภายในพื้นที่สวนสัตว์   ส่วนใหญ่ได้จากเศษวัชพืชต่างๆ  ใบไม้ที่มีในพื้นที่สวนสัตว์เองมีอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละวันที่งานภูมิทัศน์  จะต้องจัดเก็บและรวบรวมนำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ในทุกๆ วัน  ซึ่งได้จัดเก็บรวบรวมเป็นกองไว้   งานภูมิทัศน์  ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์  ได้นำไปใช้ในการเพาะชำต้นไม้และปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสัตว์  ปัจจุบันมีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าว  ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์  มีแนวคิดที่ส่งผลในเชิงธุรกิจของสวนสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง  โดยการผลิตดินปลูกต้นไม้ในรูปแบบบรรจุถุงๆ 5  กิโลกรัม ในโครงการผลิตดินปลูกต้นไม้  และพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่าย  สร้างรายได้ให้กับสวนสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ และมูลสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิต ประกอบด้วย 1.เศษอาหารสัตว์ที่เหลือในแต่ละวัน2.มูลสัตว์ภายในพื้นที่  เช่น  มูลแรดขาว มูลของสัตว์เคี้ยวเอื้อง  เป็นต้น 3.เศษวัชพืช เศษหญ้า ใบไม้ และกิ่งไม้ขนาดเล็ก 4.มะพร้าวสับ 5.แกลบดิบ /แกลบดำ 6.ขุยมะพร้าว และ7.ดินที่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ ภายในสวนสัตว์

ขั้นตอนการผลิต  คือ เตรียมส่วนมูลแรด / มูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง /เศษอาหารสัตว์ที่เหลือ และน้ำหมักชีวภาพ เอามาผสมกับดินที่เตรียมไว้ ตากแดดและหมัก ประมาณ 1 อาทิตย์เป็นอย่างน้อย แล้วนำมาผสม กับใบไม้ ที่เราได้เก็บมาจาก เสวียน มาเข้าเครื่องผสมให้ระเอียด สัดส่วนผสม1.ดินที่ผ่านการตากแดดและหมักได้ที่ 30  บุ้ง 2.แกลบดำ                                      2      รถเข็น 3.แกลบดิบ   2   บุ้งกี๋4.ขุยมะพร้าว 3 กิโลกรัมในแต่ละครั้งที่ผสมจะได้ดินอยู่ที่ประมาณ 90 ถึง 100 ถุงดินพลังแรด ถุงละ 5 กิโลกรัม  จำหน่ายถุงละ  10  บาท