21 May 2022


สมาคมสมาพันธ์สื่อฯ จับมือ สพป.เขต 5 นครราชสีมา ร่วมปั้น “นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ”

Post on: Sep 17, 2021
เปิดอ่าน: 355 ครั้ง

 

สพป.เขต 5 นครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา ปั้น “ครูนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ” โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเข้มทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดหวังให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้มีความรู้ ในหลักการเขียนข่าว การผลิตชิ้นงานข่าวเพื่อ ปชส.องค์กรให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง ติวเข้มหลักวิชาการและภาคปฏิบัติแบบ New normal

วันนี้ (16 ก.ย. ) ที่ห้องบุญพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)นครราชสีมา เขต 5 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายปฐมเกียรติ ไชยคำ  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมาเขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์จากศูนย์เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ให้มีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมจะต้องผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นางสาวฉัตรสุรางค์  กองภา นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา, ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย อสมท.workpoint TV ช่อง 23    พร้อมด้วย นายพงศ์ศิษฏ์ วรรณวิจิตร  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ และหัวหน้าศูนย์ชุดประสานงานข่าว ททบ.5 จ.นครราชสีมา  ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Next nomal เสนอข่าวอย่างไรให้เป็นข่าว”  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ด้วย

นางสาวฉัตรสุรางค์  กองภา นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา  กล่าวว่า   พันธกิจหนึ่งของสมาคมสมาพันธ์สื่อฯ ของเรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์คนข่าวให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  เพราะคณะกรรมการและสมาชิกของเราทำหน้าที่ด้านงานข่าวและเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ที่พร้อมจะถ่ายทอดเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ  ความรู้ที่ถ่ายทอดนั้นเราจะเน้นทั้งด้านหลักการและประสบการณ์ในสนามข่าวจริงที่ทีมงานเราได้สัมผัส เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์มือใหม่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับงานขององค์กรตนเอง  โดยเฉพาะการเริ่มต้นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์จะเขียนอย่างไร   จะหาข้อมูลและมีช่องทางการส่งข่าวได้อย่างไร การนำสื่อสมัยใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์กับงานด้านการประชาสัมพันธ์ทำได้อย่างไร   เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทางสมาคมสมาพันธ์สื่อฯ ขอขอบคุณทาง สพป.เขต 5 นครราชสีมาที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นให้สมาคมสมาพันธ์สื่อฯ เข้าไปร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และหวังว่าเราจะได้เห็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นอีกหลายคนใน สพป.เขต 5 นครราชสีมาแห่งนี้