30 March 2023


ผู้ว่าฯ โคราชลุยน้ำท่วมซับน้ำตาชาวชุมพวง 22 อำเภอจมบาดาลพท.เกษตรเสียหายกว่า 1.2 แสนไร่

Post on: Oct 5, 2022
เปิดอ่าน: 160 ครั้ง

 

น้ำท่วมโคราชยังวิกฤตจมบาดาล 22 อำเภอ บ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 3,000 หลังคาเรือน พท.เกษตรเสียหายกว่า 1.2 แสนไร่ เสียชีวิต 1 ราย ชุมพวงยังสำลักน้ำผู้ว่าฯ ลุยน้ำท่วมซับน้ำตาชาวบ้าน

วันนี้ (5 ต.ค.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุ “โนรู” ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน –5ตุลาคม2565 ว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น จำนวน 22 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองนครราชสีมา จักราช พิมาย สูงเนิน ขามทะเลสอ เฉลิมพระเกียรติ ปักธงชัย คง ประทาย ลำทะเมนชัย  แก้งสนามนาง ด่านขุนทด โนนสูง ห้วยแถลง ชุมพวง โนนไทย เมืองยาง หนองบุญมาก บัวใหญ่ บัวลาย สีดา และอำเภอโชคชัย รวม 128 ตำบล1 เทศบาลนคร 595 หมู่บ้าน 6 ชุมชน บ้านเรือนท่วมน้ำขัง จำนวน 3,602 หลัง วัด 29แห่ง โรงเรียน 31แห่ง ถนน 68สายโรงสูบน้ำ 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 9 แห่ง ความเสียหายของพื้นที่การเกษตรในเบื้องต้น ประมาณ 124,5978 ไร่ อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (นายดำรงเกียรติ จอมเกาะ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย ผลัดตก จมน้ำเสียชีวิตคลองน้ำบ้านแฉ่ง ตำบลถนนโพธิ์

ด้านนายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมว่า ล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติจำนวน 8 ตำบล 71 หมู่บ้าน แยกเป็น กระทบบ้านพักอาศัยของประชาชน จำนวน 1,062 หลังคาเรือน พื้นที่ 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน แยกเป็นท่วมน้ำเข้าในบ้านประมาณ 241 หลังคาเรือน ท่วมนอกบ้าน/ถนน จำนวน 821 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม จำนวน 2,347 ราย เนื้อที่ 29,330 ไร่ ถนนถูกน้ำท่วม จำนวน 39 เส้นทาง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 6,000 คน ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ยุติ โดยอำเภอชุมพวงมีเนื้อที่ 540.6 ตร.กม. ประชากรประมาณ 82,700 คน

ศูนย์ราชการอำเภอถูกน้ำท่วม 12 แห่ง ประกอบด้วย 1.ที่ว่าการอำเภอ 2.สถานีตำรวจภูธรชุมพวง 3.สำนักงานที่ดิน จ.นม.สาขาชุมพวง 4.สำนักงานการศึกษาพิเศษ 5.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7.ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม.พื้นที่ อ.ชุมพวง 8.เทศบาลตำบลชุมพวง(งานป้องกัน) 9.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง 10.โรงเรียนบ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 ต.ประสุข 11.โรงเรียนบ้านพิกุลทอง ม.16 ต.ชุมพวง 12.โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ม.11 ต.ขุมพวง

วัดถูกน้ำท่วม 3 แห่ง 1.วัดพิกุลทอง ม. 16 ต.ชุมพวง 2.วัดตลาดชุมพวง ม.14 ต.ชุมพวง 3.วัดบ้านสาหร่าย ม.1 ต.ประสุข

ทั้งนี้อำเภอได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และอปท.ทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ดำเนินแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ คือจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จำนวน 7 แห่ง และได้ทำการอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิง จำนวน 1 แห่ง จำนวนผู้ประสบภัย 45 ครัวเรือน 106 คน ณ วัดเวฬุวนาราม(วัดบ้านสำโรง) ม.7 ต.ตลาดไทร ,ให้ความช่วยเหลือประขาชนขนย้ายของขึ้นที่สูง  ,สูบน้ำออกจากบ้านพักอาศัยของประชาชน ,จัดทำแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ,ประกาศแจ้งเตือนเส้นทางสัญจรที่ถูกน้ำท่วม ,สำรวจคาดการความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตร ,อำนวยความสะดวกยานพาหนะรถยกสูงและเรือบริการประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางน้ำท่วมสูงจำนวน 2 เส้นทาง

ปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้การสนับสนุนจำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้คือหน่วยทหาร กองพันทหารช่างที่ 202 กำลังพล 13 นาย รถยกสูง 2 คัน เรือท้องแบน 2 สำ หน่วยทหาร กองบิน 1 นครราชสีมา กำลังพล 30 นาย รถยกสูง 1 คัน เรือท้องแบน 2 ลำ มูลนิธิสว่างเมตตา กำลังพล 80 คน เรือท้องแบน 7 ลำ สำนักงาน ปภ.จ.นม. เรือท้องแบน 1 ลำ(อบต.ประสุข 1/ทต.ชุมพวง 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รถยกสูง 2 คัน เรือ 1 ลำ

ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ สถานการณ์ลำน้ำมาศบริเวณ ม.7 ตำบลตลาดไทร ม.3 ตำบลโนนตูม ม.5 ตำบลสาหร่าย และ ม.2 ตำบลท่าลาด ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจุดแรกจากเขื่อนลำปลายมาศ เริ่ม ทรงตัว และลดระดับลง5-10 เซนติเมตรต่อวัน แต่ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลบริเวณเขื่อนชุมพวง ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มระดับขึ้น เฉลี่ย 25-27 เซนติเมตรต่อวัน ประกอบข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันมีมวลน้ำที่ท่วมพื้นที่อำเภอพิมายซึ่งกำลังระบายมายังพื้นที่อำเภอชุมพวงตามลำดับ สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอชุมพวงลำน้ำมาศจึงอาจมีแนวโน้มลดลง ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ต่อวัน ส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในวันเดียวกันเวลา​ 15.00​น​ นายสยาม​ ศิริมงคล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ​ พร้อมด้วยนายนิมิต ปัทมเจริญ​ นอภ.ชุมพวง​ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนทอง​ ม.4​และชุมชนบ้านพิกุลทอง​ ม.16​ ต.ชุมพวง​ อ.ชุมพวง​ จ.นครราชสีมา​ แจกถุงยังชีพ​ ยารักษาโรค​ ให้กับราษฏรที่ประสบภัยน้ำ​ท่วม​ หลังจากมวลน้ำจากลำมูลและลำมาศ​ไหลอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน​ทั้ง2ชุมชนทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้นายสยาม​ ศิริมงคล​ ผวจ.นครราชสีมา​ ได้กล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย​ พร้อมวางแผนในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน