31 January 2023


เปิดแล้ว! “จุรินทร์” จับมือสภาอุตฯ กระตุ้นเศรษฐกิจโคราชเปิดงาน Agro FEX อีสาน 2022 คาดสร้างเงินสะพัดไม่กว่า 600 ล.

Post on: Dec 1, 2022
เปิดอ่าน: 81 ครั้ง

 

AgroFEX 2022 กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช“จุรินทร์” จับมือสภาอุตสาหกรรม เปิดงาน Agro FEX อีสาน 2022 ทีโคราช คาดสร้างเงินให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท

วันนี้ ( 1 ธ.ค.65 )เวลา 15.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน“Agro FEX 2022”ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารโดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และอีกหลายภาคส่วนภาคเอกชน และเยี่ยมชมบูธและกิจกรรม Business Matching พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายเกรียงไกร เธียรนุกุล) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ที่เซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา

นายจุรินทร์ กล่าวว่า งาน Agro FEX เป็นงานจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดย 10 เดือนแรกปีนี้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสร้างเงินให้ประเทศไปแล้ว 1.44 ล้านล้านบาท +12% สินค้าเกษตรดาวรุ่ง ได้แก่ ทุเรียนแช่แข็ง +52.7% ไอศครีม +28.9% ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป +28% สินค้าเกษตร อาหาร เกษตรแปรรูปยังมีอนาคตสำหรับประเทศไทย แต่ต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องเจอแรงเสียดทานปัญหาหลายเรื่อง 1.โควิด 2.ภูมิรัฐศาสตร์ คือการรวมกลุ่มของประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกแบ่งขั้วแบ่งค่าย ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น RCEP และ อินโด-แปซิฟิก ซึ่งเราอยู่ทั้ง 2 กลุ่ม วันนี้ RCEP เป็น FTA ที่ใหญ่สุดในโลกโดยจีน แต่อินโด-แปซิฟิก กำลังเกิดขึ้นได้ชวนหลายประเทศและกำหนดแนวทางอยู่โดยสหรัฐฯ ซึ่งเงื่อนไขบางข้อแตกต่างกัน รัฐกับเอกชนต้องจับมือกันใกล้ชิดฟันฝ่าความท้าทายให้ได้ โดยสภาอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องให้คำตอบ

แต่ตนชัดเจนอย่างน้อยประเทศไทยต้องจับมือกับอาเซียน 10 ประเทศ จะได้รอดจากยักษ์ตัวใหญ่ ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ตอนประชุมเอเปคหัวข้อที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องคือ เราต้องสร้างเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งมี 2 ด้าน ด้านดีทำให้การผลิต แปรรูป การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมดี เป็น BCG Model ด้านลบ คำว่าอย่างยั่งยืนอนาคตจะแปลงเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า การจัดงาน Agro FEX ของสภาอุตสาหกรรมอีสานวันนี้ ตนสนับสนุนเห็นด้วยแต่อย่าลืมกับคำว่ายั่งยืนทั้งการผลิต การแปรรูป เพื่อเตรียมการในอนาคต

และนโยบายรัฐบาลประกันรายได้จะเป็นอีกหัวใจสำคัญ ช่วยให้เกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมันยางพาราและพืชผลเกษตรอื่น สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ยามที่ราคาพืชเกษตรเหล่านี้ตกต่ำจะมีเงินส่วนต่างช่วยชดเชยให้เกษตรกรยังชีพได้ ไม่ให้เลิกอาชีพเกษตรกรไม่เช่นนั้นเราจะประสบปัญหาคล้ายหลายประเทศเกิดวิกฤติ ไม่มีอาหารต้องนำเข้าจากที่อื่น ประกันรายได้จะรักษาอาชีพนี้ให้เกษตรกรประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารไทยและของโลกต่อไป เพราะเราตั้งเป้าเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นครัวของโลกต่อไปในอนาคต

ในงานนี้มี 120 คูหา และมีการเจรจาจับคู่ 68 คู่ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีประเทศผู้นำเข้า 46 ราย จาก 16 ประเทศ ที่จะมาซื้อของในงานนี้ คาดว่าจะสามารถซื้อขายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท และก่อนหน้านี้ตนได้พาฟิลิปปินส์มาเซ็นสัญญาซื้อมันสำปะหลัง 2,000,000 ตันที่โคราช จะมีส่วนช่วยให้ปีนี้ราคามันยังดีอยู่

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า งาน Agro FEX เป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ถือเป็นงานที่เกี่ยวกับ BCG Model งานแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอีสานร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตร ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ที่เซ็นทรัลโคราช
ทางด้าน ดร.สุรัชสานุ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การสนับสนุนงานแสดงสินค้า งาน Agro FEX 2022 อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าที่มีความพร้อมในทุกมิติ

จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานแสดงสินค้า Agro FEX 2022 ถือเป็นการยกระดับงานปีที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตอลดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีเส็บให้การสนับสนุนงบประมาณก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท
ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนำ ทั้งสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ กิจกรรมดำเนินการ และเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด การสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อเติบโตในรูปแบบที่เรียกว่า Trade Exhibition เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน.
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร , คำมั่นสัญญาของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุม COP 26 ที่จะให้ไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และ ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065


เป็นที่มาของการใช้ แนวทาง BCG model ในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม , การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม , การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ในระยะยาว
“Agro FEX 2022” จัดขึ้นใน วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงานอันเป็นกิจกรรม Mice city , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB สนับสนุนงบประมาณบางส่วน , กระทรวงพาณิชย์ โดยท่านรมต.จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานทุกปีรวมถึงปีนี้ด้วย ได้จัด business matching ผ่านสำนักงาน ฑูตพาณิชย์ในตปท. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สนับสนุนงบประมาณ และงานวิจัยมาจัดแสดง , BOI ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ ,ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลโคราช เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานในราคาพิเศษ , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่จะนำทีมมาโคราช บรรยาย จัดนิทรรศการ จับคู่ธุรกิจ ประชุมสภาภาคอีสาน และดูงาน , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสวล. งานนิทรรศการ และ คลีนิกให้คำปรึกษา , สวทช สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ และเครือข่าย11 องค์กรภาคเอกชน , ชมรมธนาคาร นำ booth มานำเสนอ Green Financing แก่นักอุตสาหกรรม และมีทีมโซล่าชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย