31 January 2023


โออาร์เปิดสถานีชาร์ตไฟฟ้าแห่งที่ 7 สอดรับโคราชขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

Post on: Sep 20, 2022
เปิดอ่าน: 167 ครั้ง

 

โคราชขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะก้าวสู่สมาร์ทซิตี้  เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station PluZ) เพิ่ม รองรับการเติบโตจากความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station PluZ) ณ สถานีบริการก๊าซหุงต้มสำหรับยานยนต์ (LPG Station) บริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด สาขาที่ 14 หัวทะเล โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายธนภณ กมลธรรมธาดา ผู้จัดการส่วนขายส่วนภูมิภาค ฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมงาน เพื่อร่วมผลักดันและส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย 4 นโยบายเร่งด่วน 13 นโยบายระยะยาว KORAT Smart City จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ของจังหวัดนครราชสีมา มีแผน โครงการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ คือ โครงการเพิ่มสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนและรองรับจากยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน ไฟฟ้าในอนาคต เกิดสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในพื้นที่ชุมชน และถนนสายหลักให้เพียงพอความต้องการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งเป็นการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 – ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ KORAT Smart City ในอนาคต โดยขณะนี้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมามีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งอยู่ทั้งในพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมัน และตามห้างสรรพสินค้าฯ ต่าง ๆ  ไม่ถึง 10 แห่งยังน้อยมาก โดยเป้าหมายปี 2566 อยากให้โคราชมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 50 แห่ง โดยเฉพาะในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันเรายังเป็นการขับเคลื่อน Smart City ในด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป เช่น ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) และด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

ด้านนายธนภณ กมลธรรมธาดา ผู้จัดการส่วนขายส่วนภูมิภาค ฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  กล่าวว่า โออาร์ มุ่งเน้นการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความสนใจในพลังงานทางเลือกมากขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น โออาร์ จึงมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้าง Seamless Mobility หรือ การสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสานเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดย โออาร์ ร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า โออาร์ จะมีเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ อีกทั้งช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ และสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน โออาร์ มีจำนวน EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย รวม 115 สาขา (ข้อมูล ณ 7 ก.ย. 65) โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 สาขา ได้แก่ PTT Station สาขาสวัสดิการกองบิน 1, PTT Station ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันสยามด่านขุนทด, PTT Station สาขาสีคิ้ว, PTT Station บริษัท พงษ์กิต จำกัด สาขา 7 (บายพาส), Recall Isaan Isan Concept at Khaoyai, Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา และ สถานีบริการก๊าซหุงต้มสำหรับยานยนต์ บริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด สาขาที่ 14 หัวทะเล ที่เพิ่งเปิดให้บริการล่าสุดนี้ ถือว่าเป็นสาขาที่ 7 ในการขยายสาขา EV Station PluZ ของ โออาร์ ภายในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมผลักดัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งในพื้นที่ชุมชนและถนนสายหลักให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

นอกจากนี้ โออาร์ ยังเตรียมความพร้อมของการให้บริการ EV Station PluZ ให้ครอบคลุมเส้นทางหลัก แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สำคัญทั่วประเทศ โดยภายในปี 2565 โออาร์ ได้วางแผนการขยาย EV Station PluZ ให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 450 แห่ง จำนวน 500 เครื่องชาร์จ และยังแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย EV Station PluZ จำนวน 7,000 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2573 ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station, สถานีบริการ LPG, สถานีบริการ NGV ทั้งบนถนนสายหลัก ถนนสายรอง อำเภอขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมต่อสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งยังวางแผนขยายออกไปยัง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และ อาคารสำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมในหลากหลายพื้นที่ อีกทั้ง ยังได้พัฒนา Ultra EV ผลิตภัณฑ์ Home Charger และ Application EV Station PluZ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ รวมไปถึงการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วย EV Bike ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายภายในประเทศ และยังมีแผนต่อยอดการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง