30 September 2022


ใจดี! AIS มอบคอมพิวเตอร์ ต่อยอดโอกาสทางการศึกษา 

Post on: Aug 22, 2022
เปิดอ่าน: 94 ครั้ง

 

AIS มอบคอมพิวเตอร์ ต่อยอดโอกาสทางการศึกษา 

AIS โดยนายมหัณณพ อภินันทนพงศ์  หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน AIS พร้อมด้วยนายชวลิต นพสุวรรณวงศ์ ผู้รับสิทธิ์เทเลวิซ บุรีรัมย์ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โดยมีว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในการเรียนการสอน ในโลกยุคดิจิทัล ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม