2 June 2023


AIS หนุนโอกาสในการเรียนรู้ มอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนในพื้นที่อีสานได้ใช้ประโยชน์

Post on: Aug 30, 2022
เปิดอ่าน: 139 ครั้ง

 

AIS สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน AIS นำทีมอุ่นใจอาสา มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 21 เครื่อง และสอนการใช้งานให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมมอบโอกาส ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ให้กับเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยในการเรียนรู้ โดยมีนางนวนจันทร์ คำสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ นำคณะกรรมการโรงเรียนร่วมรับมอบ ณ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน