3 December 2021


ชาวบัวใหญ่เฮ!รฟท.มาร์คจุดจอดไฮสปีดเทรนแล้ว ผู้ว่าฯห่วงผลกระทบซ้ำรอยทางคู่

Post on: Jul 14, 2020
เปิดอ่าน: 559 ครั้ง

รฟท.เปิดเวทีรับฟังเสียง ชาวอีสาน 4 จังหวัดเพื่อเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง โคราช-หนองคาย กางรายละเอียดการก่อสร้างระยะทาง 356 กม. 5 สถานีจอด 1 สถานีขนถ่ายสินค้า หน่วยซ่อมบำรุงทาง 4 แห่ง รูปแบบสถานีเป็นแบบผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานสอดคล้องกับสถานีรถไฟความเร็วสูงระยะ 1และรถไฟทางคู่ มูลค่าโครงการกว่า 2.2 แสนล้านบาท อนาคตเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับ สปป.ลาวและจีน ด้านผู้ว่าฯ โคราช มั่นใจบัวใหญ่เป็นสถานีจอดแน่ ฝากให้แก้ปัญหาที่จะตามมาทั้งน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด รวมถึงปัญหาอื่น
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการออกแบบรายละเอียด โครงการการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย โดยเป็นเวทีรับฟังเสียงประชาชน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เป็นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ครอบคุลม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี และจ.หนองคาย มีระยะทางรวม 356 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง อ.โนนสูง อ.คง อ.บัวลาย และ อ.บัวใหญ่ จำนวน 500 คนเข้าร่วมการปะชุมครั้งนี้
นายสุวัฒน์ กันภูมิ หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานโยธารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางที่รวดเร็วและความปลอดภัยรวมทั้งการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญ ด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนของไทยกับ สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศ ในขณะดำเนินการก่อสร้างยังสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่


สำหรับการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ มีระยะทางประมาณ 356 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟจำนวน 5 สถานี ได้แก่ อำเภอบัวใหญ่, บ้านไผ่, จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย และมีสถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่ง บริเวณสถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ซ่อมบำรุงเบาที่นาทา จ.หนองคาย พร้อมหน่วยซ่อมบำรุงทาง 4 แห่ง ที่สถานีบ้านมะค่า จ.นครราชสีมา สถานีหนองเม็ก จ.ขอนแก่น สถานีโนนสะอาด จ.อุดรธานี และสถานีนาหา จ.หนองคาย ออกแบบขนาดรางเป็น 1.435 เมตร มีจุดตัดทางรถไฟ 241 แห่ง ระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึง จ.หนองคาย ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที และการออกแบบสถานีได้ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคอีสานและสอดคล้องกับสถานีรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 และสถานีรถไฟทางคู่ รวมมูลค่าโครงการกว่า 2.2 แสนล้านบาท


ทั้งนี้การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบรถไฟความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจทำให้รายละเอียดโครงการระยะที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากที่นำเสนอ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จำเป็นต้องทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปพร้อมจัดหาแนวทางป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการมีส่วนร่วม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 คาดแล้วเสร็จประมาณปี 2569 ส่วนโครงการระยะที่ 2 ได้รับการยืนยันสถานีชุมทางบัวใหญ่ ได้กำหนดเป็นจุดจอดอย่างแน่นอน ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอบทเรียนจากการดำเนินโครงการระยะที่ 1 และรถไฟทางคู่ เพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจุดข้ามทางรถไฟ ทางระบายน้ำ ทางลอดใต้ทางรถไฟ ฯลฯ จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและได้รับประโยชน์จากโครงการเต็มรูปแบบ