3 December 2021


“มอเตอร์เวย์” สาย 6บางปะอิน-โคราช 7.6 หมื่นล.คืบหน้าร้อยละ 96 ชาวอีสานได้ใช้แน่ปี 65

Post on: Jul 16, 2020
เปิดอ่าน: 477 ครั้ง

 

มอเตอร์เวย์ สาย 6 บางปะอิน-โคราชคืบหน้า ร้อยละ 96  เผยต้องปรับแบบก่อสร้าง 3 จุด เพิ่มงบอีก 1,000 ล.แต่ยังอยู่ในงบประมาณลงทุน 7.6 แสนล้าน  วาง 8 จุดบริการประชาชน เปิดให้เอกชนลงทุนล่าสุดอยู่ระหว่างการประมูล ย้ำได้ใช้แน่ปี  65 ราคาค่าโดยสาร กม.ละ 2 บาท

วันนี้ (16 ก.ค.) นายพรชัย  ศิลารมย์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  เปิดเผยว่า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (M6)เป็นหนึ่งในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน ภายใต้แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ.2560-2579 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน 3 สายทาง สำหรับสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 195.8 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 40 ช่วง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ มูลค่าโครงการกว่า 76,000 ล้านบาท

ล่าสุดการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 96 เปอร์เซ็นต์ เหลือช่วง 21,22 และ 40 ซึ่งช่วงทางผ่านแหล่งน้ำผุดทางธรรมชาติในพื้นที่ อ.ปากช่อง และจุดข้ามสะพานในพื้นที่ อ.สีคิ้ว รวมถึงจุดสิ้นสุดของโครงการโดยต้องปรับแบบการก่อสร้าง และทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีกกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ยังอยู่ในวงเงินที่กำหนดไว้เนื่องจากราคาประมูลก่อสร้างทั้งหมด ต่ำกว่างบประมาณอยู่แล้ว และอาจจะขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้

นายพรชัย  ศิลารมย์   กล่าวอีกว่า มอเตอร์เวย์สาย 6 บางปะอิน-โคราช จะเชื่อมกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางปะอิน ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ สิ้นสุดทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ มีด่านเก็บเงิน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา

ส่วนค่าผ่านทางแรกเข้า 10 บาท จากนั้นเก็บตามระยะทางใช้จริง 1.25 บาท/กม. ตลอดสาย 255 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 127 นาที รถยนต์ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาทค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ 408 บาท รถที่เกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 587 บาทโดยมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุก ๆ 5 ปีสำหรับรถ 6 ล้อและเกิน 6 ล้อขึ้นไป

สำหรับมอเตอร์เวย์สาย 6  บางปะอิน-นครราชสีมานั้น  มีจุดพักรถทั้งสิ้น 8 แห่ง ประกอบด้วย จุดพักรถจำนวน 5 แห่ง (วังน้อย หนองแค ทับกวาง ลำตะคอง ขามทะเลสอ ) สถานที่บริการทางหลวง จำนวน 2 แห่ง (สระบุรี สีคิ้ว) ศูนย์บริการทางหลวง จำนวน 1 แห่ง (ปากช่อง) ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดการประมูล โดยที่พักริมทางนั้น มี 3 รูปแบบ คือ จุดพักรถ (Rest Stop) พื้นที่ประมาณ 15 ไร่, สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ในเขต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะเปิดให้เอกชนร่วมทุนแบบ PPP net cost ระยะเวลา 20-30 ปี โดยคาดมอเตอร์เวย์สาย6 บางปะอิน-โคราช เปิดทดลองใช้ได้ปลายปี 2565

นายพรชัย กล่าวอีกว่า สิ่งที่ประชาชนชาวโคราชจะได้รับจากถนนทางหลวงพิเศษสาย 6 เส้นนี้ นั้น หากแล้วเสร็จ จะส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพสูง ซึ่งจะส่งผลให้มีการลงทุนด้านต่าง ๆตามมาอีกมาก ทำให้จังหวัดนครราชสีมากลายเป็นมหานครของภาคอีสานอย่างแท้จริง