3 December 2021


สุดยอดผลงานศิลปะ! จิตรกรรมสร้างสรรค์จากขยะ “บันทึกร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง” (ชมภาพชุด+คลิป)

Post on: Jun 30, 2018
เปิดอ่าน: 539 ครั้ง

 

แห่ชม! การแสดงผลงานจิตรกรรม “ บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง” โดยศิลปินชื่อดัง อาจารย์ทัศนศิลป์ มรภ.โคราช เผยโชว์ 7 ชิ้นเอก สุดยอดผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากขยะ หวังกระทุ้งจิตสำนึกตระหนักปัญหาขยะล้นเมือง ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร

ศิลปะจากขยะ-1วันนี้ ( 27 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ ปี 2548 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย หัวข้อเรื่อง “ บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง” ของ อาจารย์ทองไมย์ เทพราม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร จังหวัดนครราชสีมา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้ใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีกำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.- 5 ก.ค. นี้


นายทองไมย์ เทพราม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในฐานะ ผู้จัดนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม กล่าวว่า การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม ร่วมสมัย “บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมือง โดยวัสดุทอดทิ้ง” ครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยที่มีเนื้อหา รูปแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้สาธารณชนได้รับรู้ ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรมทั้งหมด 7 ชิ้น

ศิลปะจากขยะ-2 ศิลปะจากขยะ-3

ประกอบด้วย 1.ชื่อผลงาน “ลมหายใจในสังคมเมือง 1”  ขนาด 150 x 180 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม 2. ชื่อผลงาน “ลมหายใจในสังคมเมือง 2”  ขนาด 160 x 200 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม 3.ชื่อผลงาน “ซากสัตว์”  ขนาด 150 X 175 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม 4. ชื่อผลงาน “ลมหายใจในสังคมเมือง 3” ขนาด 150 x 180 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม 5.ชื่อผลงาน  “เกิดและตายในสังคมเมือง” ขนาด 180 x 245 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม 6.ชื่อผลงาน “ชีวิตและความตายในสังคมเมือง 1” ขนาด 180 x 240 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม และ 7. ชื่อผลงาน “ชีวิตและความตายในสังคมเมือง 2” ขนาด 150 x 180 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม

ศิลปะจากขยะ-4 ศิลปะจากขยะ-6ครงการดังกล่าวได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภทมุ่งเป้า ประจำปี 2560 เนื้อหาสาระในโครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหามลภาวะอันเนื่องมาจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยเฉพาะบริบทแวดล้อมในเขตชุมชนเมือง

จากปัญหาดังกล่าว ตนได้นำมาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเอาขยะหรือวัสดุทอดทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะล้นเมือง โดยการนำวัสดุทอดทิ้งมาผสมผสานกับกระบวนการสร้างสรรค์ทางด้านจิตรกรรม เพื่อศึกษา ค้นคว้า เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน และค้นหารูปแบบใหม่ๆ ของผลงานจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ศิลปะจากขยะ-9-1ศิลปะจากขยะ-5โดยอาศัยรูปทรงของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริบทแวดล้อมเขตชุมชนเมือง เช่น สุนัข แมว หนู นกพิราบ เป็นตัวกำหนดเรื่องราวเนื้อหา เพื่อสื่อให้เห็นถึงสภาพของความเสื่อมโทรมของร่างกาย และการเกิดโรคต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษ

“ ต้องขอกราบขอบพระคุณ ดร.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแสดงผลงานจิตรกรรม หัวข้อเรื่อง บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาร่วมชมผลงาน แก่วงการศิลปะ และวงการศึกษาสืบไป” นายทองไมย์ กล่าวในตอนท้าย

ศิลปะจากขยะ-7 ศิลปะจากขยะ-9

ศิลปะจากขยะ-8 ศิลปะจากขยะ-17 ศิลปะจากขยะ-18ศิลปะจากขยะ-10 ศิลปะจากขยะ-11 ศิลปะจากขยะ-12 ศิลปะจากขยะ-13 ศิลปะจากขยะ-14 ศิลปะจากขยะ-15 ศิลปะจากขยะ-16