3 December 2021


สภาอุตฯโคราชจับมือ “ทีเส็บ” จัดเต็ม 2 งานยักษ์กระตุ้นศก.โคราชโชว์สินค้าและเทคโนโลยี-อุตฯเกษตรอีสาน คาดเงินสะพัด 1,500 ล.

Post on: Oct 16, 2020
เปิดอ่าน: 228 ครั้ง

 

สภาอุตสาหกรรมโคราช จับมือ “ทีเส็บ”  หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดซุปเปอร์บิ๊ก  2 งานไว้ในงานเดียว  ทั้งมหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี และ AgroFEX 2020 โชว์สินค้าและเทคโนโลยี อุตฯเกษตร อาหาร ทั้งข้าว มันสำปะลัง สินค้าที่โดดเด่นของอีสาน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,500 ล้านบาท

วันนี้ (8 ต.ค.) นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของภาคอีสาน ซึ่งอีกมานานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่  รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงาน“Northeast TECH Thailand 2020” และ งาน “Agro FEX 2020” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป รวมถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่า เป็นงานใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สตาร์ทอัพ รุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ด้านนางสาวอุบลรัตน์  บุญประสาทสุข   รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงาน “Northeast TECH Thailand 2020”  กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม, ,สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB (ทีเส็บ) ,เทคโนธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) , สถาบันไทย-เยอรมัน , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช  , เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และหน่วยงานภาคเอกชน อีกหลายส่วน  ซึ่งปีนี้จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ในการจัดงานรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดรับกับมาตรการ การป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส  โควิด19 เพื่อให้เกิดงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และผู้ประกอบการ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการของตนเองได้

“โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , การแสดงยานยนต์ไฟฟ้า , การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันจากหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดสัมมนา เช่น BOI และ สวทช  อีกทั้งมีการประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ ดร.ณัฐพล  รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริ,อุตสาหกรรม และที่สำคัญอีกอย่างคือกิจกรรม Business matching ออนไลน์กับตลาดต่างประเทศ ที่จะช่วยผู้ประกอบการได้เพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยการจัดงานระหว่างวันที่  30 ต.ค.-  2 พ.ย. 2563 บริเวณชั้น 1 ลานโปรโมชั่น เซ็นทรัลพลาซ่าโคราช ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ชั้น1 เซ็นทรัลโคราช โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอีกด้วย”

ขณะที่นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงาน Agro FEX 2020  กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “Agro FEX 2020”  ในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้น โดยมองเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมในด้านการเกษตรซึ่งสามารถนำมาผลิตต่อในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว , มันสำปะหลัง ,น้ำตาล กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปต่างๆ  กิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่หลากหลาย การบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจอีสาน”โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , บรรยายพิเศษ “ทิศทางของเกษตรแปรรูปและอาหารในอนาคต”โดย ดร.ศิวัสน์  เหลืองสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด , การสัมมนาให้ความรู้ กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน , สัมมนา “เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย ออนไลน์ทั่วโลก” , กิจกรรม Business matching ออนไลน์โดย ทูตพาณิชย์ต่างประเทศ , สัมมนา “สินค้าดี มีบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1” ระบบบาร์โค้ดสินค้า มาตรฐานสากล เพื่อโอกาสการขายใน modern trade และเทคนิคส่งสินค้าเข้าขายในศูนย์การค้า โดยสถาบัน GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ  Korat Hall ชั้น4 จะมีปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน โดย นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย โดยงาน ZGro  FEX 2020  จัดขึ้นที่บริเวณ ชั้น 4 โคราช ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า โคราช”

 ทางด้าน นางสาวสุรัชสานุ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB (ทีเส็บ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า พันธกิจหลักของทางทีเส็บในส่วนของงานแสดงสินค้าในประเทศนั้น เราเน้นเรื่องการบูรณาการร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคผ่านเวทีการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทีเส็บมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (targeted industry)ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นตัวนำและตอบโจทย์ความต้องการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่การจัดงานอย่างแท้จริง  การสนับสนุนงานแสดงสินค้า Northeast Tech Thailand 2020 และงาน Agro FEX 2020 อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค โดยทีเส็บเล็งเห็นว่าทั้ง 2 งานนี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ช่วยขับเคลื่อนตอบโจทย์ระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้า และทีเส็บตั้งเป้าผลักดันให้นครราชสีมา หรือ โคราชไมซ์ซิตี้ ขึ้นสู่เวทีนานาชาติศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสมบูรณ์แบบ

“เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานแสดงสินค้า Northeast Tech Thailand 2020 ถือเป็นการยกระดับงานจากปีที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า แขนกลและหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ, เครื่องมืออุตสาหกรรม, นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรโรงงาน และอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดงานนี้กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)  ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และงาน Agro FEX 2020 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูโดยการจัดงานนี้กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย Business Matching ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท”

ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยเป็นผู้ร่วมคิด (Collaborator) ผู้ร่วมสร้าง (Co-Creation) และผู้ร่วมผลักดันงาน (Co-Partner) โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนำ ทั้งสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ กิจกรรมดำเนินการ และเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด การสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อเติบโตในรูปแบบที่เรียกว่า Trade Exhibition เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน