24 January 2022


ลุ้นพร่องน้ำให้ทันพายุ! ลำตะคองเร่งระบายน้ำรับ “โมลาเบ” 10 อำเภอยังจมบาดาล

Post on: Oct 27, 2020
เปิดอ่าน: 442 ครั้ง

 

10 อำเภอโคราชยังจมบาดาล ประชาชนกว่า 2,900 ครัวเรือนลำบาก  มวลน้ำไหลไปจ่อพื้นที่สุดท้ายก่อนลงลำมูลแล้ว ด้านเขื่อนลำตะคองน้ำเกินความจุ  47 ล้าน ลบ.ม. ผู้ว่าฯ สั่งระบายน้ำรับพายุ โมลาเบ พร้อมระดมสรรพกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (26 ต.ค.63)  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เตรียมระบายน้ำออกได้หารือกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง รับมือพายุโมลาเบ ในวันที่ 28-29 ต.ค.นี้ โดยได้สั่งการให้โครงการฯ ลำตะคอง ดำเนินการระบายน้ำออกจากเขื่อน หลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น 110.43%  ของความจุที่ระดับกักเก็บ 314 ล้าน ลบ.ม. โดยวันนี้มีปริมาณน้ำรวม 347.276  ล้าน ลบ.ม.

“เพื่อเป็นการไม่ประมาท จึงมอบให้กรมชลประทาน พิจารณาพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในอัตราที่เหมาะสม โดยในขั้นต้น จะควบคุมอัตราการระบายน้ำที่พร่องออกจากอ่างฯให้อยู่ในลำน้ำ และจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด” นายวิเชียร กล่าว

ด้านสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา  รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา รวม 14 อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว รวม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนไทย และอำเภอสีคิ้ว ขามทะเลสอ  เสิงสาง สูงเนิน และ อำเภอด่านขุนทด และยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมรวม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ ปากช่อง ปักธงชัย โชคชัย โนนสูง เมืองนครราชสีมา พิมาย  เฉลิมพระเกียรติ และ อ.จักราช รวม 33 ตำบล 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลตำบล 105  หมู่บ้าน 5 ชุมชน  2,927  ครัวเรือน  ถนน 14 สาย โรงเรียน 3 แห่ง วัด 7 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง สะพาน 4 แห่ง และฝาย 1 แห่ง ส่วนพื้นที่เกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

โดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูง ประกอบด้วย พื้นที่ อ.โชคชัย    6 ตำบล   760  ครัวเรือน  ได้แก่ ต.ท่าลาดขาว พลับพลา  ด่านเกวียน กระโทก โชคชัย และ ท่าอ่าง  อำเภอโนนสูง   น้ำท่วม 4 ตำบล 12  หมู่บ้าน 400  ครัวเรือน  ได้แก่ ต.เมืองปราสาท จันอัด บิง และ ต.ลำมูล

อำเภอเมืองนครราชสีมา  7 ตำบล 1 เทศบาลนครราชสีมา  รวม  27 หมู่บ้าน  5 ชุมชน  798 ครัวเรือน ได้แก่ ต.โคกสูง หมื่นไวย โคกกรวด สีมุม ปรุใหญ่ หัวทะเล และ ต.บ้านใหม่  ชุมชนโรงต้มพัฒนา, มิตรภาพ ซอย 4 ซอย 6 , คุ้มวงศ์,เกาะลอย (สำโรงจันทร์)    อำเภอพิมาย   รวม 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน 155 ครัวเรือน ได้แก่  ต.สัมฤทธิ์, ในเมือง ดงใหญ่, ธารละหลอด , กระเบื้องใหญ่ และ ท่าหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  รวม 4 ตำบล  19 หมู่บ้าน 781 ครัวเรือน ได้แก่ ต. ท่าช้าง, พระพุทธ, ช้างทอง และ หนองยาง  และ อำเภอจักราช  รวม 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน  61 ครัวเรือน ได้แก่ ต. ทองหลาง และหนองพลวง

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกพื้นทิ่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย