3 July 2022


ใจดี ! ซีเกทมอบเงินปรับปรุงโครงสร้างคลีนิกทันตกรรม รพ.สูงเนินโคราช

Post on: Feb 11, 2021
เปิดอ่าน: 263 ครั้ง

 

ใจดี !ซีเกทมอบเงินปรับปรุงโครงสร้างคลีนิกทันตกรรม รพ.สูงเนินโคราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราชและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 650,000 บาท เพื่อปรับปรุงโครงสร้างคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลสูงเนิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน  (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ