3 July 2022


เร่งสางปัญหาถนนอุกาบาต! ผู้ว่าฯ ถกเครียดแก้ถนนพังจากโครงการ “โคราชมหานครไร้สาย”

Post on: Mar 16, 2021
เปิดอ่าน: 423 ครั้ง

 

ผู้ว่าฯโคราชเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเครียด แก้ปัญหาถนนอุกาบาตเขตเทศบาลนครราชสีมา หลังผู้รับเหมาโครงการ “โคราช มหานครไร้สาย” ชุ่ยทำงานล่าช้าและทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ชี้ปัญหาเกิดจากแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำงานไม่ประสานกัน

วันนี้ (15 มีนาคม 2564 ) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง นครราชสีมา สำนักงานเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหหชน)  เพิ่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดำเนินโครงการ “โคราช มหานครไร้สาย” พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองโคราช ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่าง ๆ ปรับปรุงให้มีทัศนียภาพสวยงาม เพิ่มความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ซึ่งเริ่มดำเนินการช่วงเดือนกันยายน 2562 โดย กฟภ.นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินบนถนน 21 สาย ในเขตเมศบาลนครนครราชสีมา รวมระยะ 17.37 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จ 1 ปี หรือประมาณเดือนกันยายน 2563 แต่งานล่าช้ามากและประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสัญจรพื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ บางจุดมีสิ่งกีดขวางวางไว้โดยไม่มีป้ายเตือนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายวิเชียร กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงเรียกผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือพร้อมกัน พบปัญหาอุปสรรค กฟภ.และทีโอที ต่างคนต่างขุดไม่ประสานงานกัน กฟภ. อ้างปัญหาการวางท่อน้ำประปาและท่อน้ำเสียรวมทั้งสายสื่อสารใต้ดิน งานจึงล่าช้า ส่วน ทีโอที อ้างงบแผนงานไม่ลงตัว ถนนบางสาย กฟภ.ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่งบเพิ่งได้มา ทีโอทีจึงต้องขุดซ้ำและ เทศบาลนครนครราชสีมา เจ้าของพื้นที่ก็ไม่กำกับดูแลให้เรียบร้อยโยนความรับผิดชอบกันไปมา

“ต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันหน่วยงานไหนขุดต้องมาซ่อมเอง โดยเทศบาล.นครราชสีมา ต้องรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดนครราชสีมาทุกสัปดาห์และกำหนดแผนงานขุดถนนแต่เส้นภายใน 15 วัน ต้องคืนพื้นผิวถนนให้เรียบร้อยไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการสัญจร โดยเฉพาะ ประตูพลแสน ช่วงเส้นถนนไชยณรงค์ที่ล่าช้านับเดือนต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้”  ผู้ว่าราชกานจังหวัดนครราชสีมากล่าวย้ำ