24 January 2022


AIS สานรัก หนุนสถาบันครอบครัว มอบสิทธิพิเศษชมฟรีหยี “THE DOWN”

Post on: Oct 7, 2015
เปิดอ่าน: 659 ครั้ง

เอไอเอส เดินหน้าสนับสนุนสถาบันครอบครัว โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ภาพยนตร์ “THE DOWN เป็นคนธรรมดามันง่ายไป” ภาพยนตร์สารคดี ที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆในหลากหลายแง่มุมของเด็กพิเศษ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพลัง ความเชื่อ ความหวัง และความรัก ให้แก่ทุกครอบครัว พร้อมเชิญชวนลูกค้าเอไอเอสร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์ฯ

เดอะดาวน์-web

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงนโยบายในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมของเอไอเอสว่า “เอไอเอสมีความตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ผ่านโครงการ“สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” เพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัวทุกประเภท

เดอะดาวน์-web1

เพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ “THE DOWN เป็นคนธรรมดามันง่ายไป” ภาพยนตร์สารคดี ที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆในหลากหลายแง่มุมของเด็กพิเศษ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพลัง ความเชื่อ ความหวัง และความรัก ให้แก่ทุกครอบครัว โดยเอไอเอสได้ร่วมกับสถาบันราชานุกูลจัดให้ ครอบครัวเด็กพิเศษในสถาบันฯ ชมภาพยนตร์ “เดอะ ดาวน์” รอบพิเศษ ฟรี ที่ โรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด พร้อมทั้งเชิญชวนลูกค้าเอไอเอสที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบบริการของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เพียงกด *640# โทรออก ครั้งละ 50 บาท (ไม่รวม VAT) เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 59

เดอะดาวน์-web3

เอไอเอสเชื่อมั่นว่าครอบครัว คือ พลังที่สำคัญที่สุดในการผลักดันให้เด็กทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเอง ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น และส่งผลให้ประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป”

เดอะดาวน์-web2

เดอะดาวน์-web4