22 July 2024

ธนาคารกรุงเทพ – AIS 5G ผสานความร่วมมือ ผลักดัน Digital Economy มุ่งนำโครงข่ายอัจฉริยะและโซลูชันทางการเงิน เชื่อมดิจิทัลไลฟ์สไตล์ผ่านบัตรเดบิต