18 August 2018

อบจ.โคราช จัดพิธีอุปสมบทอุทิศถวายแด่ ในหลวง รัชกาล ๙Post on: Oct 16, 2017
เปิดอ่าน: 476 ครั้ง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัดพายัพ พระอารามหลวง จัดพิธีอุปสมบทพระ 10 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดพายัพ พระอารามหลวง

บวชถวายพ่อหลวง6วันนี้ (16 ต.ค.) เวลา 08.39 น. ที่ศาลาการเปรียญและพระอุโบสถ วัดพายัพ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีอุปสมบท พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และพุทธศาสนิกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากบวชถวายพ่อหลวง7บวชถวายพ่อหลวง4

บวชถวายพ่อหลวง5ทั้งนี้พิธีเริ่มในเวลา 08.39 น. ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเริ่มพิธีสงฆ์ โดยพระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส รักษาการเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง, พิธีขลิบผมนาคและบรรพชาเป็นสมเณร ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ต่อด้วย ประธาน,หัวหน้าส่วนราชการ มอบผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบท และถวายภัตตาหารเพล ในเวลา 11.00 น.

จากนั้น เวลา 13.00 น. ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายบาตร แด่สามเณร พร้อมทั้งร่วมในการอุปสมบทพระสงฆ์ทั้ง 10 รูป โดยผู้ที่อุปสมบททั้ง 10 รูปนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัด อบจ.นครราชสีมา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอุปสมบท พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 10 รูป จะได้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 15 วัน

บวชถวายพ่อหลวง1

บวชถวายพ่อหลวง2

บวชถวายพ่อหลวง3