20 April 2024


อุตะ!ซินโครตรอนตรวจพบการปนเปื้อนผิดปกติรอบเหมืองโพแทชด่านขุนทดโคราชเร่งหาทางแก้

Post on: Jul 18, 2023
เปิดอ่าน: 390 ครั้ง

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ช่วยสนับสนุนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองโพแทช เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของความเค็มในพื้นที่ชุมชน ผลตรวจพบปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์สูงมาก และมีการปนเปื้อนโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ผิดปกติ

จากกรณีชาวบ้านใน อ.ด่านขุนทดจ.นครราชสีมา ขอความช่วยเหลือจากความเค็มในดินและขอคืนเงินในบริการ เวณที่ไม่ต้องการ โปรดไปที่โพแทชประเทศญี่ปุ่นทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและอนุสรณ์สถานออมทรัพย์ที่ 11 (นครราชสีมา ) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงกลาโหม กะลาเมฆ และ ซิงก์ตรวจเก็บข้อมูลได้ สำรวจและเก็บตัวอย่่างแล้วสามารถส่งตัวอย่างดินและน้ำทั่งบนผิวดินและเรียกร้องและเรียกร้องมาวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จำนวน 35 ฉบับโดยสถาบันฯ สามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิค เรื่อง รังสีเอกซ์ (XRF) ของโปรแกรมแสงซินโครตรอน

ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ รองศาสตราจารย์เซสเซอร์และประโยชน์ของระบบลำแสงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนขอให้ “สถาบันฯ ได้ดูประวัติความเป็นมาในตัวอย่่างน้ำและตัวอย่างดิน ขั้นตอนแรกที่เราได้รับมอบหมาย ในหองระบบปฏิบัติการสแกนพบในตัวย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่พบกับสิ่งเหล่านั้นที่จำเป็นโดยด้านล่างพบกับคลอไรด์และโพแทสซียมคลอไรด์และผลข้างเคียงของโครตรอนอีกเทคนิคดูรูปร่างของคลาวด์เพื่อยืนหยัดที่จะพบกับคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ ไรด์”

ด้าน รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ มาตรฐานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตามมาด้วย “จากที่คนทั่วไปสามารถศึกษาเรื่่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับหลายอย่่างกรณีของซินโครตรอนได้ เอกสารต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ ดำเนินการได้ โดยบันทึกข้อมูลแต่ไม่จำเป็นในข้อเรียกร้องที่จะทำให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่จะให้เราศึเคสและนำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆคราวน์การแก้ปัญหาต่อไปได้ในกรณีที่ต้องการให้ข้อมูลถูกถูเกรนเรื่อง: เกรนเรื่อง: เกรนเรื่อง: เกรนเรื่อง: เกรนเรื่อง: เกรนเรื่อง: เกรนเรื่อง: เกรนเรื่อง: เกรนเรื่องเป็นพื้นฐานหรือจะปล่อยให้เป็นไปตามภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปเพื่อ ที่จะได้รวบรวมรายการต่างๆ กัน

ขณะที่นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) กล่าวว่า “จากการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สรุปได้ว่าบริเวณดังกล่าวมีการปนเปื้อนโซเดียมคลอไรด์สูงมาก และมีการปนเปื้อนโพแทสเซียมคลอไรด์อยู่ในระดับที่สูงผิดปกติจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปด้วย สอดคล้องกับผลตรวจที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทำไปก่อนหน้านี้ ขั้นตอนต่อไปทางสำนักงานฯ จะนำส่งผลวิเคราะห์นี้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา เพื่อให้คณะทำงานอีกคณะซึ่งเป็นคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นำไปประเมินความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม และการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน เพื่อให้มีการเยียวยาต่อไป” นายธนัญชัย วรรณสุข กล่าว