16 July 2018

รมว.พาณิชย์ลุยโคราชพบผู้ผลิตมันฯ ภาคอีสาน วางเป้าหมายไทยเป็นมหาอำนาจแห่งมันฯของโลก(ชมคลิป)Post on: Apr 29, 2018
เปิดอ่าน: 141 ครั้ง

 

รมว.พาณิชย์ เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคอีสาน  เผยสินค้าเกษตรราคาดีทุกตัว โดยเฉพาะมันสำปะหลัง  ราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โคราชพื้นที่ปลูกมากสุดในประเทศไทย วางเป้าหมายประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านมันสำปะหลังของโลก

รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน10วันนี้ (28 เม.ย) ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและเป็นประธานมอบเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดครัวเรือนของสมาคมฯ ให้กับตัวแทนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ จำนวน 30 เครื่อง และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2561/2562”

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง และข้อมูลสถานการณ์ตลาดการค้ามันสำปะหลัง โดยสามารถนำไปปรับใช้วางแผนงานในอนาคตและที่สำคัญ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน การบูรณาการความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนามันสำปะหลังไทย อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญจากภาคต่าง ๆ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรทั่วไป จำนวนกว่า 500 คน ร่วมประชุม

รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน1 รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน2กิจกรรมภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “สถานการณ์การผลิต/การตลาดและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย” โดยวิทยากรสมาคมฯ ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ให้ข้อมูลผลผลิตมันสำปะหลัง ณ ปัจจุบัน แนวโน้มตลาดแป้งมันสำปะหลัง และตลาดผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น/มันอัดเม็ด) , การออกบูทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกษตรกร ได้แก่ เทคโนโลยีแปลงมันสำปะหลังอัจฉริยะ โดย“คลัสเตอร์มันโคราช” (KOTAC), บูทนิทรรศการด้านงานอารักขาพืช จากหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร, การพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ โดย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI), การออกบูทของเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ แนะนำสินค้าราคาพิเศษภายในงาน ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมในรอบปี ตามที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2561-2562 (วาระ เมษายน 2561- เมษายน 2563)

รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน3 รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน4นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า ปีนี้สินค้าเกษตรทุกตัวราคาดี โดยเฉพาะมันสำปะหลังขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 3 บาทกว่าเป็นราคาที่ไม่เคยปรากฎ มาก่อนในประวัติศาสตร์ โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ไปเปิดตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตุรกี และอินเดีย ที่มีความต้องการแป้งมันสำปะหลังจากไทยจำนวนมาก  ผลผลิตโดยรวมคาดว่าประมาณ 25 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีสูงถึง 30-40 ล้านตัน วันนี้เราเป็นผู้ผลิตมันฯ ที่แข็งแรงที่สุดของโลก ดังนั้นหากเราช่วยกันให้วงจรห่วงโซ่ของมันสำปะหลังเข้มแข็งตั้งแต่เกษตรกร ต้องยกระดับของการเพิ่มผลผลิต ต้นทุนการผลิต รวมถึงผู้ประกอบการเองต้องยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องต้นทุนการผลิตให้ได้ผลิตต่อไร่มากขึ้น  ไม่อยากให้เรามองที่เรื่องราคาว่าจะได้ถึงกิโลกรัมละ 4 บาทหรือไม่อย่างไรนั้น แต่วันนี้อยากให้เกษตรกรหันมาพัฒนาเรื่องคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ว่าจะทำให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือ 1.8 ล้านไร่ จากทั้งหมด 8 ล้านไร่  เป้าหมายเราคือ การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแห่งมันสำปะหลังให้ได้

รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน5 รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน6 รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน7 รมว พาณิชย์พบผู้ผลิตมันอีสาน8