18 August 2018

หนุนภาครัฐ! เอไอเอสถ่ายทอดความรู้ด้านงาน Call Center ให้กับตำรวจ 191Post on: Jun 14, 2018
เปิดอ่าน: 100 ครั้ง

 

เอไอเอสเป็นวิทยากรด้านงาน Call Center ให้กับ 191

เอไอเอส3ผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานในภาพรวมงาน Call Center การให้บริการลูกค้า และความรู้เกี่ยว Call Center, เทคโนโลยี NB-IoT รวมถึง application อสม.ออนไลน์” ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 สังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

เอไอเอส4 เอไอเอส1 เอไอเอส2